Harke Derks Wekema van Groningen, gedoopt voor 1640 en overleden voor 1696, verder geen gegevens bekend.

Hij gaat op 10-10-1663 te Groningen in ondertrouw met Janke Tijmens van Hoogkerk.

Harke en Janke trouwden op 28-10-1663 te Groningen.

Als p.q. staat bij ondertrouw Otto Reinder, goede bekende.

Kinderen uit dit huwelijk

 

Timen Wekema gedoopt op 26-12-1666 te Hoogkerk  + waarschijnlijk jong overleden.

Timen Wekema gedoopt op 24-11-1668 te Groningen  + ? Zie (A)

Margriete Wekema gedoopt op 28-01-1672 te Groningen  + ?

Hemmetjen Wekema gedoopt op 28-04-1674 te Groningen  + ?

Arent Wekema gedoopt op 25-12-1676 te Groningen  + waarschijnlijk jong overleden.

Arent Wekema gedoopt op 19-12-1678 te Groningen  + ?

In Groningen woonde dit gezin "bij de kraan", dit staat vermeld bij alle dopen die in Groningen hebben plaats gevonden.

Na het overlijden van Harke Derks hertrouwd Janke op 26-01-1696 met Jan Claesen van Niezijl.

 

(A)

Timen Wekema trouwde te Groningen met Hendrikjen Jans Voorheij.

Hendrikjen was weduwe van Pieter Hendriks van de Wilp.

Timen en Hendrikjen ging op 02-02-1689 in ondertrouw en trouwde op 19-02-1689 te Groningen.

Dit vond plaats in de Martinikerk door ds Abrahamus Trommius.

Kinderen uit dit huwelijk

 

Swaentje Wekema gedoopt op 15-10-1689 te Groningen  + waarschijnlijk jong overleden.

Johannes Wekema gedoopt op 22-05-1692 te Groningen  + ?.  Johannes trouwde op 27-12-1711 te Groningen met Catharina Peppinck, getuigen bij dit huwelijk waren Catharina Maria Kockx en Maria Anna Monica de Munck.

Waarschijnlijk heeft Johannes in zijn verdere leven geen gebruik meer gemaakt van de naam Wekema, alleen bij het dopen van het eerste kind staat Jan Thimes Wekema maar verders staat Joannes Thimes vermeld.

Dit gezin heeft o.a. in Leek gewoond.

Kinderen uit dit huwelijk zie (A1)

Abraham Wekema gedoopt op 12-03-1695 te Groningen  + ? Abraham was soldaat voor de VOC. Hij vertrok op 27-01-1718 vanuit Zeeland naar Batavia. Hier kwam hij aan op 28-07-1718. De overtocht geschiede met de Berbices. Einde verbintenis 31-08-1731. Vanaf hier geen spoor weer kunnen vinden van Abraham, waarschijnlijk in Batavia gebleven.

Harke Wekema gedoopt op 22-04-1697 te Groningen.

 

Na het overlijden van Hendrikjen, hertrouwde Timen.

Hij ging op 03-06-1707 te Groningen in ondertrouw met Annigjen Jansen Smidts van Haren.

Dit paar trouwde op 14-06-1707 in de Martinikerk te Groningen door ds. J. Albringh.

Timen trouwde als Timen Weeckema.

Kinderen uit dit huwelijk

 

Tijmen Wekema/Weekema  gedoopt op 29-05-1710 te Groningen  + 09-01-1760. Tijmen was in dienst van de VOC als huistimmerman. Hij vertrok op 23-10-1753 met de Giessenburg naar Batavia waar hij op 21-04-1754 aankwam. Hij overleed op de terug tocht aan boord van de Admiraal de Ruyter. Tijmen trouwde op 19-05-1741 met Jacobjen Jacobs van Oldehove,  gedoopt op 03-10-1706 te Oldehove, dochter van Jacob Heerkes en NN. Bij dopen vier weken oud, weduwe van Pieter Egberts Dorreveld.

Zij gingen op 29-04-1741 in ondertrouw, het huwelijk werd ingezegend in de Martinikerk te Groningen door ds. Folkers. Tijmen en Jacobjen gingen wonen op de boerderij van Jacobjen in Niekerk.

Jacobjen overleed in het begin van 1742.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

De erfenis werd verdeeld tussen Tijmen en de kinderen uit het eerste huwelijk van Jacobjen.

Tijmen trouwde voor de tweede keer op 22-03-1743 te Groningen met Anna van Lingen, zij is gedoopt op 04-10-1714 dv Micheel van Lingen, die boekhouder was, en Jantjen Hindricks.

Tijmen en Anna gingen op 23-02-1743 in ondertrouw, dit huwelijk werd door ds. Bertlingh in de Martinikerk ingezegend.

Op de trouwakte staan de namen Tijmen Weeckema en Anna van Linghen vermeld. Tijmen en Anna bewoonden tot 1750 een woning aan de Vismarkt. Op 18-06-1750 kochten zij een woning aan de Gelkingestraat.

Kinderen uit dit huwelijk zie (B)

Swaantjen Wekema gedoopt op 29-05-1710 te Groningen  + ?. Tweeling Tijmen en Swaantjen. Swaantjen gaat op 08-01-1752 te Groningen in ondertrouw, op 26-01-1752 trouwde zij  te Groningen met Willem Kijff. Als p.q. word Tijmen, broer, vermeld. Geen Kinderen van dit paar gevonden.

Bernardus Wekema gedoopt op 09-08-1713 te Groningen  + ?.

 

(A1)

Kinderen Johannes -- Catharina

Hindrica Elegonda Wekema gedoopt op 14-08-1711 te Groningen  + ?.

Maria Thimes (Wekema) geboren te Leek, gedoopt op 24-09-1712 te Groningen  + ?. Tweeling Maria en Henria.

Henria Thimes (Wekema) geboren te Leek, gedoopt op 24-09-1712 te Groningen  + ?. Tweeling Henria en Maria.

 

(B)

Kinderen Tijmen -- Anna

Anna Catharina Weekema gedoopt op 26-11-1743 te Groningen  + 08-05-1823 te Peize. Anna Catharina, ongehuwd, woonde in Peize bij haar broer Michiel van Lingen.

Machiel Weekema gedoopt op 08-10-1745 te Groningen  + waarschijnlijk jong overleden.

Michelina Weekema gedoopt op 04-11-1746 te Groningen  +  ?. Michelina gaat op 23-10-1779 in ondertrouw, op 09-11-0779 trouwde zij, in de Martinikerk te Groningen, met Roelf Knot van Groningen * in 1744 te Groningen  + 23-05-1819 te Groningen, zv Jacob Knot en Trientje Bronghorst. Als p.q. word Lucas van Lingen, oom, vermeld.

Mechelina Weekema gedoopt op 18-10-1748 te Groningen  + 08-01-1775 te Groningen.

Jantien Weekema gedoopt op 11-04-1751 te Groningen  + 20-10-1796 te Groningen.

Michiel van Lingen Weekema * 11-11-1753 te Groningen    + 09-11-1831 te Peize. Hij trouwde met Gezien Hindriks Barkhuis, * 17-04-1763  te  Peize  +  07-11-1843 te Peize dv Hindrik Kristiaans Barkhuis en Bareltien Arends.

Hun kinderen doopten zij allen in Groningen onder de naam Wekema.

Kinderen uit dit huwelijk:

 

Anna Fenna Wekema gedoopt op 05-08-1783 te Peize  +  12-12-1876 te Groningen. Anna Fenna trouwde op 05-05-1805 te Groningen met Derk Bonnes gedoopt op 05-02-1768 te Uithuizen + 03-02-1816 te Groningen. Anna Fenna bewoonde op 23-02-1804 in de Visscherstraat te Groningen. Derk was bakkersknecht.

Kinderen uit dit huwelijk zie (*1)

Hindrikus Wekema * te Peize  Gedoopt op 09-08-1795  + waarschijnlijk jong overleden

Tijmen Hindriks Wekema/Wiekema/Weekema  * 13-05-1787 te Peize  Gedoopt op 29-05-1787  + 26-01-1827 te Peize. Tijmen was arbeider en trouwde op 09-05-1812 te Eelde met Grietien Jans Snijder * 03-02-1791 te Peize  + 30-07-1858 te Peize, dv Jannes Lamberts en Trientje Harms.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1).

Hindrik Wekema * 04-02-1790 te Peize  Gedoopt op 05-03-1790  + waarschijnlijk jong overleden.

Jan Eleveld Wekema * 06-02-1793 te Peize  Gedoopt op 12-03-1793  + waarschijnlijk jong overleden.

Jan Wekema * te Peize   Gedoopt 00-04-1796  + voor 1800.

Arend Wekema/Wiekema * 03-10-1797 te Peize  Gedoopt op 17-10-1797  + 27-04-1867 te Peize. Arend was timmerman en trouwde op 25-08-1815 te Eelde met Aafien Jans Eleveld, * 05-10-1794 te Peize + 16-05-1866 te Peize dv Jans Gerrits Eleveld en Annegien Hindriks.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2).

Jan Wekema * 24-08-1800 te Peize  Gedoopt op 00-08-1800  + waarschijnlijk jong overleden.

Bareld Wekema * te Peize  Gedoopt op 12-03-1802  + voor 1804

Bareld Wekema/Weekema/Wiekema * te Peize  Gedoopt op 30-10-1804. Bij de doop was Bareld ongeveer vier weken oud  + 26-01-1857 te Peize. Bareld was timmerman en trouwde op 03-12-1825 te Peize met Geertjen Geerts Ensink, * 07-02-1808 te Peize  + 20-04-1851 te Peize, dv Geert Jans Ensink en Geertruid Hindriks Barkhuis. Bareld en Geertjen waren neef en nicht.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3)

 

(*1)

Kinderen Anna FennaDerk

Bonne Bonnes Gedoopt op 01-01-1806 te Groningen  + 28-03-1890 te Groningen. Bonne was Blikslagersknecht.

Michiel van Lingen Bonnes Gedoopt op 17-04-1808 te Groningen  + 13-08-1890 te Loppersum. Michiel van Lingen was fuselier later huisschilder.

Anna Gesina Bonnes Geboren op 10-12-1810, gedoopt op 06-01-1811 te Groningen  + 06-01-1811 te Groningen.

Philippus Bonnes Geboren op 25-05-1812 te Groningen + 13-01-1869 te Groningen. Philippus was kamerbehanger.

Geesje Bonnes Geboren op 06-03-1815 te Groningen  + 21-02-1821 te Groningen.

 

(1)

Kinderen Tijmen Hindriks – Grietien Jans

Hindrik Wekema/Weekema/Wiekema * 05-11-1812 te Peize  + 09-08-1852 te Peize. Hindrik was arbeider en trouwde op 07-12-1836 te Peize met Lina Ottens * 14-09-1812 te Peize  + 15-03-1838 te Peize, dv Arend Ottens en Roelfien Jans Veenekamp. Hindrik trouwde voor de tweede keer op 08-05-1841 te Peize met Geziena Steenbergen * 20-10-1817 te Peize  + 30-03-1849 te Peize, dv Hindrik Lukas Steenbergen en Lammegien Pieters Holman.

Kinderen uit beide huwelijken zie (1a).

Geezien Wekema * 14-08-1814 te Peize  + 16-07-1888 te Peize. Geezien was vroedvrouw en zij trouwde op 07-05-1842 te Peize met Geert Koops Kregel * 01-03-1807 te Peize  + 12-06-1883 te Peize, zv Koop Geerts Kregel en Roelina Geerts Jonkman.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1*a)

Trientien Wekema * 22-08-1816 te Peize  + 18-09-1887 te Peize. Trientien trouwde op 12-05-1842 met Albert Roelfs Tuinman * 15-12-1817 te Roderwolde  + na 1887. Albert Roelfs was timmerman zv Roelf Alberts Tuinman en Aukje Pieters.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1*b)

Jannes Wekema/Wiekema * 18-06-1819 te Peize  + 17-03-1889 te Peize. Jannes was metselaar/arbeider en trouwde op 07-05-1842 te Peize met Jantien Hagenouw  * 06-10-1822 te Peize  + 09-05-1897 te Peize, dv Hindrik Jans Hagenouw en Trientien Koops.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b)

Michgael Wekema/Wiekema * 20-06-1821 te Peize  + 22-05-1859 te Peize. Michgael trouwde op 08-05-1852 te Peize met Geertien Koops * 14-10-1823 te Peize  + 13-01-1903 te Peize, dv Jan Hindriks Koops en Harmtien Jans Venekamp.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1c)

Derk Wiekema * 20-05-1823 te Peize  + 23-05-1905 te Roden. Derk was arbeider en trouwde op 05-05-1855 te Roden met Janke Johannes Kalfsbeek, * 12-10-1829 te Zevenhuizen  + 13-08-1871 te Roden dv Johannes Wietses Kalfsbeek en Foktje Egberts Scheepstra.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1d)

Roelof Wiekema * 21-02-1826 te Peize  + 29-03-1878 te Roden. Roelof was arbeider en trouwde op 08-05-1857 te Roden met Sjoukien Wijbes Hofman, *  30-12-1826 te Roden + 16-05-1904 te Roden dv Wijbe Roelfs Hofman en Annigje Lammerts Drent.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1f)

 

(2)

Kinderen Arend – Aafien Jans  

Geessien Wekema/Wiekema * 21-04-1820 te Peize  + 08-06-1856 te Peize. Geessien trouwde op 14-12-1840 te Peize met Sijtze Postema, * 27-09-1822 te Roden  + 17-09-1909 te Groningen, Sijtze was timmerman, zv Wijtze Sijtzes Postema en Jantien Jans Vogelzang.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2*a)

Michiel van Lingen Wekema/Wiekema * 21-05-1823 te Peize  + 26-12-1891 te Peize. Michiel was timmerman en trouwde op 29-04-1847 te Peize met Klazina Sinkgraven * 04-11-1819 te Peize  + 21-05-1886 te Peize dv Johannes Klazens Sinkgraven en Margien Barelds Koops.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a)

Jan Wiekema * 15-02-1826 te Peize  + 06-08-1826 te Peize.

Annegien Wiekema * 01-04-1829 te Peize  + 10-05-1830 te Peize.

Annegien Wekema * 30-07-1831 te Peize  + 13-01-1891 te Peize. Annegien trouwde op 17-12-1859 te Peize met Sijtze Postema. Sijtze was eerder getrouwd met Geessien, de zus van Annegien.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2*b)

 

(3)

Kinderen Bareld – Geertien Geerts

Gesien Wekema/Wiekema * 05-11-1827 te Peize  + 02-10-1846 te Peize.

Geert Wekema/Wiekema * 03-01-1830 te Peize  + 24-01-1894 te Peize. Geert was timmerman en trouwde op 05-05-1855 te Peize met Jantien Koops, * 18-11-1834 te Peize  + 24-08-1910 te Assen dv Hindrik Jans Koops en Harmtien Jacobs Everts.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3a)

Geertruid Weekema/Wiekema * 11-11-1832 te Peize  + 24-05-1880. Geertruid trouwde op 02-12-1858 te Peize met Arend Vijfschaft, * 04-03-1829 te Peize  + 15-12-1876 te Peize. Arend was dagloner, zv Jan Geerts Vijfschaft en Frerikje Ottes Nuismer.

Voor dat Geertruid trouwde, had zij reeds één kind.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3*a)

Michgeel Wiekema * 14-10-1835 te Peize  + 01-12-1905 te Rolde. Michgeel was boerenknecht en trouwde op 15-12-1860 te Rolde met Roelina Kregel, * 25-03-1838 te Rolde  + 30-09-1868 te Rolde dv Jan Kregel en Elsje Boes. Michgeel trouwde voor de tweede keer op 06-05-1871 te Rolde met Jantien Kok, * 26-08-1840 te Grolloo  + 28-02-1922 te Rolde dv Pieter Kok en Hillechien Ratering.

Kinderen uit beide huwelijken zie (3b)

Arendina Wekema * 26-04-1838 te Peize  + 19-10-1838 te Peize.

Arend Wiekema * 23-09-1839 te Peize  + 07-02-1905 te Annen. Arend was arbeider en trouwde op 21-06-1862 te Vries met Grietien Heuker * in 1833  + ?, dv Hendrik Heuker en Hillechien Bijmold.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3c)

Hindrik Wekema * 08-03-1844 te Peize  + 06-02-1920 te Assen. Hindrik was Arbeider en trouwde op 27-03-1892 te Assen met Harmtje Jans, * 1845 te Vries  + 03-02-1920 te Assen  dv NN NN en Jantien Jans.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3d)

Gesien Wekema * 01-05-1848 te Peize  + 16-02-1904 te Assen. Geessien trouwde op 05-05-1871 te Vries met Kornelis Aalders, * 25-02-1841 te Assen  + 04-03-1913 te Assen zv Bareld Aalders en Derkien Kalkhuis.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3*b)

Geessien Wekema * 03-05-1849 te Peize + ?.

 

(1a)

Kinderen Hindrik – Lina

Timen Wiekema * 30-01-1837 te Peize  + 20-11-1916 te Roden. Timen was arbeider en trouwde op 22-04-1865 te Roden met Annechien Meijering, * 23-10-1832 te Roden  + 19-04-1895 te Roden dv Willem Alberts Meijering en Geessien Arends Bazuin. Timen trouwde voor de tweede keer op 19-09-1895 te Roden met Aaltien Thie, * 12-03-1842 te Roden  + 17-07-1917 te Peize dv Albert Jans Thie en Elsien Harms Smeenke.

Kinderen uit eerste huwelijk zie (1a1), tweede huwelijk geen kinderen.

 

Kinderen tweede huwelijk Hindrik - Geziena.

Hindrik Wekema * 21-04-1842 te Peize  + 25-03-1849 te Peize

Grietien Wekema * 27-01-1844 te Peize  + 04-06-1875 te Yde. Grietien trouwde op 03-01-1863 te Vries met Klaas Buiter, * 12-09-1834 te Vries  + 03-12-1918 te Vries zv Geert Buiter en Berentien Hardenberg.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1a*1)

Lammert Wekema * 18-03-1846 te Peize  + 26-01-1847 te Peize.

Lammegien Wekema * 25-11-1847 te Peize  + 13-10-1873 te Peize. Lammegien trouwde op 08-05-1869 te Peize met Engbert Koops 11-04-1837 te Peize  + 20-08-1915 te Peize, zv Jan Arends Koops en Willemtien Engberts Arkies.

Kind uit dit huwelijk zie (1a*2)

 

(1*a)

Kinderen Geezien – Geert Koop

NN (v) Kregel * 03-04-1843 te Peize  + 03-04-1843 te Peize. Levenloos geboren.

Koop Kregel * 28-05-1845 te Peize  + 19-02-1922 te Peize.

 

(1*b)

Kinderen Trientien – Albert Roelfs

Roelf Tuinman * 11-10-1842 te Roderwolde (Roden)  + 17-03-1935 te Roderwolde (Roden).

Joukien Tuinman * 27-05-1849 te Peize  + 17-01-1936 te Peize.

Grietien Tuinman * 03-12-1852 te Peize  + 23-10-1939 te Nietap.

Tiem Tuinman * 10-11-1855 te Peize  + 13-05-1867 te Peize.

Afien Tuinman * 24-07-1859 te Peize  + 16-02-1885 te Peize.

 

(1b)

Kinderen Jannes – Jantien.

Timen Wekema * 23-10-1843 te Peize  + 28-08-1845 te Peize.

Time Wekema * 16-09-1845 te Peize  +16-03-1929 te Assen. Time was arbeider en trouwde op 01-05-1869 te Rolde met Hendrikje van Rhee * 29-01-1848 te Westerbork  + 15-10-1920 te Geelbroek (Rolde), dv Hendrik van Rhee en Hilligje Kune.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1)

Hindrik Wekema * 01-09-1849 te Peize  + 20-08-1922 te Peize. Hindrik was dagloner en trouwde op 10-05-1873 te Peize met Nijssien Kregel * 20-02-1847 te Eén  + 10-07-1926 te Roderveld (Nieuwroden), dv Klaas Kregel en Annechien Stevens. Nijssien Kregel is geboren als Niessien maar word verders Nijssien genoemd.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b2)

Grietien Wekema * 14-07-1852 te Peize  + 11-04-1854 te Peize.

Grietje Wekema * 21-06-1855 te Peize  + 28-01-1936 te Groningen. Grietje trouwde op 09-03-1879 te Groningen met Johannes Adrianus Slosser * 12-01-1847 te Groningen  + 14-03-1919 te Groningen. Johannes Adrianus was stadsreiniger zv Hindrikus Slosser en Jantien Wagenaar.

Kind van Grietje zie (1b*1)

Kind uit het huwelijk zie (1b*2)

Trientien Wekema * 16-09-1857 te Peize  + 16-12-1858 te Peize.

Michiel Wekema * 02-11-1859 te Peize  + 28-02-1929 te Peize. Michiel trouwde op

13-05-1882 te Peize met Eltien Brink * 05-05-1853 te Roden  + 17-06-1893 te Peize, dv Roelf Tunnis Brink en Annegien Alberts Geersing. Michiel trouwde voor de tweede keer op 19-05-1894 te Peize met Johanna Luders, * 29-09-1848 te Peize  + 23-03-1926 te Peize dv Joachimus Luders en Hinderkje Annes Schortanus.

Kinderen uit het eerste huwelijk zie (1b3), tweede huwelijk geen kinderen.

Jan Wekema * 08-07-1862 te Peize  + 12-11-1949 te Niebert. Jan was boerenknecht en  trouwde op 14-11-1885 te Marum met Emke Sappema * 13-10-1864 te Niebert  + 15-04-1928 te Niebert, dv Tjeerd Sappema en Frederika Haak.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b4)

Trientien Wekema * 05-05-1865 te Peize  + 21-04-1951 te Tynaarlo. Trientien trouwde op 01-12-1888 te Eelde met David Zewuster * 13-03-1858 te Eelde  + 13-05-1942 te Tynaarlo. David was arbeider zv Engelbertus Zewuster en Hillechien Jellens.

Trientien kreeg voor dit huwelijk een kind, zie (1b5)

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b*3)

 

(1c)

Kinderen Michgael – Geertien

Grietje Wiekema * 16-03-1853 te Peize  + 14-04-1907 te Peize. Grietje trouwde op 06-05-1876 te Peize met Frerik Suurd, * 11-02-1848 te Peize  + 11-12-1929 te Vries zv Jan Suurd en Jantje Numan. Grietje tekende met haar trouwen met de naam Wekema.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1c*1)

Harmtien Wekema * 31-12-1855 te Peize  + 09-03-1921 te Peize. Harmtien trouwde op

08-07-1882 te Peize met Albert Derk Smit, * 1842 te Groningen   + 08-09-1922 te Peize zv Johannes Petrus Smit en Tetje Sijtse de Waard.

Thime Wiekema * 07-03-1858 te Peize  + 20-02-1941 te Peize. Thime was landbouwer en smid. Hij trouwde op 12-05-1888 te Peize met Trijntje Doedens, * 02-10-1866 te Peize + 10-04-1937 te Peize dv Bareld Doedens en Grietien Ottens.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1c1)

 

(1d)

Kinderen Derk – Janke Johannes

Grietien Wiekema * 16-09-1856 te Zulte(Roden)  + 20-12-1897 te Roden. Grietien trouwde op 20-05-1882 te Roden met Geerd Busscher, * 03-06-1856 te Roden   + 29-07-1886 te Roden  zv Johannes Busscher en Jantien Tunnis Brink. Grietien trouwde voor de tweede keer op 24-05-1890 te Roden met Hindrik Eppes, * 05-03-1846 te Groningen  + 19-02-1901 te Groningen zv Andries Eppes en Geessien Fokken.

Fokkien Wiekema * 16-11-1860 te Zulte(Roden)  + 30-06-1949 te Roden. Fokkien trouwde op 08-05-1883 te Roden met Hendrik Geersing, * 21-10-1853 te Roden + 15-07-1937 te Roden. Hendrik was arbeider zv Jan Jannes Geersing en Wilhelmina Tjerks Scheepstra.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1d*1)

Johanna Wiekema * 15-05-1864 te Roden  + 10-05-1941 te Roden. Johanna trouwde op 29-03-1890 te Roden met Albert Scheepstra, * 11-12-1868 te Roden  + 05-09-1950 te Roden. Albert was arbeider/landbouwer  zv Daniël Scheepstra en Jeichien Thie.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1d*2)

 

(1f)

Kinderen Roelof – Sjoukien Wijbes

Wijbe Wiekema * 14-11-1858 te Roden  + 06-03-1939 te Assen.

Wijbe trouwde op 08-05-1886 te Roden met Trijntje Noord, * 14-11-1859 te Roden + 27-09-1915 te Roden dv Willem Jans Noord en Anke Karst Goossens.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1f1)

Tiem Wiekema * 06-04-1863 te Roden  + 31-07-1939 te Roden. Tiem trouwde op 09-11-1889 te Roden met Aafke Eitens, * 21-03-1867 te Peize  + 06-03-1934 te Groningen dv Albert Eitens en Hillegien Tallens.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1f2)

Roelof Wiekema * 03-09-1869 te Roden  + 11-06-1891 te Roden.

 

(2*a)

Kinderen Geessien Sijtze

Jantien Postema *20-02-1842 te Peize  + 01-09-1843 te Peize.

Afien Postema * 24-08-1845 te Peize  + 09-05-1904 te Peize.

Arend Postema * 04-05-1849 te Peize  + 01-01-1911 te Peize. Arend was timmerman.

NN (m) Postema * 05-09-1852 te Peize  + 05-09-1852 te Peize. Levenloos geboren.

Jantien Postema * 11-11-1854 te Peize  + 03-06-1897 te Peize

 

(2a)

Kinderen Michiel van Lingen – Klazina

Arend Wekema * 24-02-1849 te Peize  + 16-02-1902 te Peize. Arend was timmerman en hij trouwde op 04-05-1872 te Peize met Annegien Talens, * 04-08-1850 te Peize + 22-12-1923 te Groningen dv Albert Jans Talens en Annegien Jans Arkies.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1)

Margien Wekema * 30-11-1851 te Peize  + 07-05-1854 te Peize.

Margien Wekema * 06-03-1855 te Peize  + 26-12-1860 te Peize.

Afien van Lingen Wekema/Wiekema * 30-01-1858  + ?. Afien trouwde op 02-11-1881 te Peize met Tjeerd van der Molen, * 03-05-1857 te Schoterland  + 27-05-1935 te Enschede, Tjeerd was timmerman, zv Jacob Wijnand van der Molen en Minke Ekkes ten Cate.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a*1)

Johanna Wekema * 24-02-1860 te Peize  + 30-03-1861 te Peize.

NN (v) Wekema * 09-03-1862 te Peize  + 09-03-1862 te Peize. Levenloos geboren.

 

(2*b)

Kinderen AnnegienSijtze

Geessien Postema * 11-12-1860 te Peize  + 25-12-1918 te Roderesch.

Wietse Postema * 06-06-1863 te Peize  + 06-06-1863 te Peize.

Wietse Postema * 02-01-1866 te Peize  + 15-01-1941 te Peize.

Arendina Postema * 01-10-1870 te Peize  + ?.

Michiel Postema * 06-01-1873 te Peize  + 09-03-1877 te Peize.

 

(3a)

Kinderen Geert – Jantien

NN (m) Wekema * 23-01-1856 te Peize  + 23-01-1856 te Peize. Levenloos geboren.

Harmtien Wekema * 21-01-1857 te Peize  + 12-06-1869 te Peize

Geertien Wekema * 21-06-1859 te Peize  + 15-04-1888 te Drouwenerveen. Geertien trouwde op 07-05-1887 te Borger met Harm Mulder, * 04-01-1854 te Borger  + 24-04-1898 te Drouwenerveen. Harm was arbeider zv Jan Egberts Mulder en Jantje Harm Oostingh. Geertien overleed na de bevalling.

Kind uit dit huwelijk zie (3a*1)

Hendrikje Wekema * 29-04-1862 te Peize  + 27-06-1947 te Assen. Hendrikje trouwde op 02-12-1891 te Assen met Roelof Jannes Langeloo, * 13-01-1836 te Ooststelingerwerf  + 18-09-1933 te Assen. Roelof Jannes was arbeider zv Jannes Wijnholts Langeloo en Aaltje Hendriks Kamminga.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3a*2)

Bareld Wekema * 11-11-1864 te Peize  + 05-01-1865 te Peize.

Albertien Wekema * 10-06-1866 te Peize  + 24-08-1878 te Peize.

Bareld Machiel Wekema * 16-07-1869 te Peize  + 19-01-1957. Bareld Michiel trouwde op 29-04-1896 te Assen met Fernandiena Krol, * in 1875 te Warfum  + 12-05-1949 te Assen dv Geert Krol en Aaltje Danhof.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3a1)

Arend Wekema * 07-01-1873 te Peize  + 25-12-1943 te Assen. Arend trouwde op 10-04-1895 te Assen met Anna Faber, * 02-03-1876 te Assen  + 08-05-1954 te Assen, dv Aldert George Faber en Marchien Stoffers.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3a2)

 

(3*a)

Kinderen GeertruidArend

Jan Vijfschaft (Wekema) * 06-01-1858 te Peize  +  ? waarschijnlijk te Oldekerk. Jan werd aangenomen op 02-12-1858 door Arend Vijfschaft.

Bareld Vijfschaft * 19-12-1861 te Peize  + 07-05-1862 te Peize.

Geertien Vijfschaft * 09-10-1863 te Peize  + 23-12-1924 te Peize.

Bareld Vijfschaft * 11-17-1868 te Peize + 23-07-1939 te Haren.

Hendrik Vijfschaft * 14-01-1873 te Peize + 05-11-1954 te Peize

 

 

(3b)

Kinderen huwelijk Michgeel – Roelina

Elsje Wiekema * 07-04-1861 te Rolde  + 14-05-1863 te Rolde.

Jan Wiekema * 13-02-1864 te Rolde  + 14-01-1947 te Assen.  Jan trouwde op 16-05-1891 te Rolde met Willemtje Jansen, 01-01-1854 te Rolde  + 04-07-1932 te Assen dv Jan Jansen en Annigje Nijland.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b1)

Bareld Wiekema * 27-03-1868 te Rolde  + 06-10-1868 te Rolde.

 

Kinderen tweede huwelijke Michgeel – Jantien

Hillechien Wiekema * 25-08-1871 te Rolde  + 10-10-1872 te Rolde.

Albert Wiekema * 15-08-1873 te Rolde  + 23-10-1875 te Rolde.

Albert Wiekema * 15-01-1876 te Rolde  + 17-11-1968 te Rolde. Albert was rietdekker en trouwde op 04-05-1901 te Rolde met Zwaantje Boes, * 05-01-1866 te Rolde  + 22-03-1955 te Rolde dv Willem Boes en Lute Zandbergen.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b2)

Hillegje Wiekema * 17-06-1878 te Rolde  + 23-08-1952 te Marwijksoord(Rolde). Hillegje trouwde op 31-10-1903 te Rolde met Wander Hingstman, * 22-09-1878 te Rolde  + ? zv Arend Hingstman en Hillechien Drent.

Bareld Wiekema * 20-06-1883 te Rolde  + 22-01-1915 te Rolde. Bareld was arbeider en hij trouwde op 19-02-1910 te Rolde met Jantje Oostra, * 16-08-1885 te Rolde  01-01-1984 te Rolde, dv Jan Oostra en Hillechien Mast.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b3)

 

(3c)

Kinderen Arend – Grietien

Geertien Wiekema * 02-04-1863 te Vries  + 12-02-1870 te Zeegse.

Hendrik Wiekema * 05-01-1865 te Vries  + 17-08-1865 te Rolde.

 

(3d)

Kind Hindrik – Harmtje

Jan Wekema * in 1877 te Vries  + 03-11-1944 te Assen.  Jan is geboren als Jan Jans, na het trouwen van zijn moeder kreeg hij de naam van zijn stiefvader. Jan trouwde op 23-08-1902 te Eelde met Grietje Meints, 15-03-1883 te Paterswolde  + ? dv Jan Meints en Harmanna Holt. Dit huwelijk is ontbonden. Jan trouwde voor de tweede keer op 18-01-1911 te Assen met Geesje Speelman, * 31-08-1885 te Elp  + 02-11-1951 te Assen dv Berend Speelman en Jantje Koerts.

 

(3*b)

Kinderen GesienKornelis

Bareld Aalders * 11-11-1871 te Vredeveld (Assen)  + ?.

Hendrik Aalders * 17-06-1875 te Aardscheveld (Assen)  + ?.

Derkien Aalders  * 24-04-1879 te Aardscheveld (Assen)  + 13-07-1971 te Assen.

Geertje Aalders * 17-07-1883 te Aardscheveld (Assen)  + 30-12-1921 te Assen.

Kornelis Aalders * 18-03-1887 te Aardscheveld (Assen)  + ?.

 

(1a1)

Kinderen Timen – Annechien

Geessien Wiekema * 02-10-1865 te Roden  + ? . Geessien trouwde op 04-06-1887 te Roden met Hendrik Leever, * 02-10 1861 te Rolde  + zv Pieter Leever en Albertien Nijland. Dit huwelijk is ontbonden op 23-05-1890.

Kind uit dit huwelijk zie (1a1*a)

Geessien trouwde voor de tweede keer op 02-06-1898 met Jan Douwe Brongers, * 05-02-1859 te Groningen  + ? zv Piebe Brongers en Freerkje van der Zee. Ook dit huwelijk werd ontbonden op 23-06-1905.

Hendrik Wiekema * 22-11-1867 te Roden  + 04-06-1868 te Roden.

NN (v) Wiekema * 26-11-1871 te Roden  + 26-11-1871 te Roden. Levenloos geboren.

Hindrik Wiekema * 23-03-1873 te Roden  + 10-03-1910 te Eefde (Gorsel). Hindrik was militair.

 

(1a*1)

Kinderen  Grietien Klaas

Berentien Buiter * in 1864 te Yde  + 21-02-1941 te Eelde.

Sina Buiter * 10-12-1865 te Yde  + 13-01-1946 te Yde

Geert  Buiter * in 1870 te Yde  + 24-09-1947 te Yde. Geert was landbouwer.

 

(1a*2)

Kind Lammegien – Engbert

Jan Koops * 31-01-1870 te Peize  + 03-03-1948 te Peize

 

(1b1)

Kinderen Time – Hendrikje

Jantje Wekema * 26-09-1869 te Aardscheveld  + 28-09-1947 te Assen. Jantje trouwde op 17-05-1893 te Assen met Anthonie Jonker, * 28-02-1872 te Assen  + ?. Anthonie was timmerman zv Cornelis Jonker en Jantje Hellendoorn.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1*a)

Hendrik Wekema * 28-08-1871 te Aardscheveld  + 16-01-1958 te Assen. Hendrik trouwde op 18-02-1899 te Rolde met Henderkien Harders, * 08-08-1870 te Bronger + 02-02-1946 te Assen, dv Harm Harders en Roelfien Komduur. Hindrik en Hillechien Harders waren broer en zus.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1a)

Hillechien Wekema * 24-10-1873 te Geelbroek  + 10-05-1945 te Drouwen. Hillechien trouwde op 31-08-1895 te Rolde met Hindrik Harders, * 17-05-1873 te Borger  + 11-11-1969. Hindrik was landbouwer zv Harm Harders en Roelfien Komduur. Hindrik en Henderkien Harders waren broer en zus.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1*b)

Johanna Wekema * 10-05-1876 te Geelbroek  + 19-08-1952 te Ekehaar. Johanna trouwde op 17-11-1900 te Rolde met Jans Reinders, * 10-11-1867 te Schieven  + 04-08-1929 te Rolde. Jan was arbeider  zv Roelof Reinders en Jantje van Rhee.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1*c)

Jantiena Wekema * 07-10-1878 te Geelbroek  + 02-12-1939 te Rolde. Jantiena trouwde op 11-01-1902 te Rolde met Berend Schutrup, * 26-02-1883 te Ballo  + 18-11-1962. Berend was smid zv Johannes Schutrup en Jantje Boer.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1*d)

Jans Wekema * 28-04-1882 te Geelbroek  + 25-03-1950 te Assen. Jans trouwde op

11-06-1908 te Rolde met Everdina Nijboer, * 18-11-1888 te Beilen  + 16-03-1955, dv NN NN en Hendrikje Nijboer.

Zwaantje Wekema * 10-04-1885 te Geelbroek  +? . Zwaantje trouwde op 24-04-1909 te Rolde met Hendrik Etten, * 09-09-1875 te Beilen  + 30-11-1944 te Assen. Hendrik was arbeider zv Arend Etten en Albertje Nijenhuis.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1*f)

Grietje Wekema * 08-06-1887 te Geelbroek  + ? . Grietje trouwde op 20-02-1909 te Rolde met Everd Prijs, * 11-07-1885 te Zwiggelte  + 09-12-1969. Everd was arbeider zv Hendrik Prijs en Jantje Helling.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1*g)

Jan Wekema * 12-05-1891 te Rolde  + 08-03-1940 te Beilen. Jan was spoorwegarbeider en trouwde op 07-05-1910 te Rolde met Jantje Raven, * 15-09-1890 te Dalen  + 30-01-1984 te Assen, dv Albert Raven en Jantien ter Luun. Jan werd op 08-03-1940 tijdens zijn werk door een trein gegrepen en opslag gedood.

Kind uit dit huwelijk zie (1b1b)

 

(1b2)

Kinderen Hindrik – Nijssien

Grietje Wekema * 16-03-1874 te Peize  + 05-11-1909 te Anlo. Grietje was dienstmeid en is tijdens het slaapwandelen verdronken.

Jans Wekema * 05-11-1875 te Peize  + 06-06-1878 te Peize.

Klaas Wekema * 16-01-1878 te Peize  + 20-06-1945 te Groningen. Klaas was landbouwer en hij trouwde op 31-10-1903 te Vries met Annechien Geerts * 08-02-1874 te Vries  + 11-02-1942 te Peize, dv Uge Geerts en Jantje Meijering.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b2a)

Jantien Wekema * 14-12-1879 te Peize  + 16-02-1979 te Peize. Jantien trouwde 21-11-1903 met Kornelis Ottens 21-07-1868 te Peize  + 17-01-1949 te Peize, zv Otte Ottens en Jouke Eitens.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b2*a)

Janssien Wekema * 20-05-1882 te Peize  + 29-12-1915 te Groningen. Janssien trouwde op 11-05-1907 te Roden met Jannes de Rink, 18-08-1878 te Foxwolde (Roden)  + 08-04-1956 te Foxwolde, Jannes was arbeider zv Klaas de Rink en Leentje Boer. Janssien overleed een dag na haar laatste bevalling.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b2*b)

Annechien Wekema * 06-10-1884 te Peize  + 10-11-1884 te Peize.

Jannes Wekema * 06-12-1885 te Peize  + 27-07-1972 te Roden. Jannes is geboren op 06-12-1885 maar staat officieel te boek op 04-12-1885, hier kwam hij achter toen hij in dienst moest. Jannes was ketelbikker en trouwde op 22-05-1915 te Peize met Lammechien Roede 26-09-1892 te Roderveld (Nieuwroden)  + 10-06-1966 te Roden, dv Abraham Roede en Antien Brink.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b2b)

Annegien Wekema * 25-08-1888 te Peize  + 28-09-1970 te Alteveer (Roden). Annegien trouwde op 04-05-1912 te Peize met Doris Huberts * 04-04-1883 te Alteveer (Roden)  + 25-09-1936 te Alteveer (Roden), zv Geert Huberts en Geesien Coopman. Annegien trouwde voor de tweede keer op 12-02-1938 te Roden met Tjipke Scheepstra * 24-10-1883 te Alteveer (Roden)  + 10-08-1943 te Alteveer (Roden), zv Harm Scheepstra en Altien Kruims. Annegie trouwde voor de derde keer met Jan IJbema * in 1893  + 10-04-1981, zv Roelf IJbema en Lammechien Holt.

NN (v) Wekema * 13-06-1891 te Peize  + 13-06-1891 te Peize. Levenloos geboren.

 

(1b*1)

Kind Grietje

Jantje Wekema * 23-09-1876 te Bedum  + 03-10-1876 te Peize.

 

(1b*2)

Kind GrietjeJohannes Adrianus

Jantje Slosser * in 1889 te Groningen  + ?.

 

(1b3)

Kinderen Michiel – Eltien

Jannes Wekema * 10-10-1883 te Peize  + 22-03-1960 te Peize. Jannes trouwde op 01-05-1909 te Peize met Lina Timmer, * 24-04-1889 te Peize  + 07-08-1949 te Peize dv Jan Timmer en Albertien Sinninge.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b3a)

Annegien Wekema * 28-07-1885 te Peize  + 24-09-1984 te Assen. Annegien trouwde op 22-05-1909 te Peize met Jan Kregel, * 02-07-1886 te Peize  + 03-06-1964 te Peize zv Koop Kregel en Margien Kregel.

Jantje Wekema * 10-12-1886 te Peize  + 06-09-1969 te Peize. Jantje trouwde op 02-07-1904 te Peize met Tiem Nijnuis, * 04-10-1884 te Peize  + 27-11-1969 te Peize. Tiem was arbeider  zv Hendrik Nijnuis en Joukien Tuinman.

Kind uit dit huwelijk zie (1b3*a)

NN (m) Wekema * 02-08-1889 te Peize  + 02-08-1889 te Peize. Levenloos geboren.

Harmtien Wekema * 22-12-1890 te Peize  + 24-11-1891 te Peize.

Roelf Wekema * 30-04-1892 te Peize  + 06-10-1892 te Peize.

 

(1b4)

Kinderen Jan – Emke

Jantje Wekema  * 27-10-1885 te Niebert  + 08-02-1961 te Tolbert. Jantje trouwde op 19-05-1906 te Marum met Menze van Houten, * 26-12-1877 te Burum  + 27-02-1961 zv Klaas van Houten en Froukje Ellens.

Tjeerd Wekema * 13-08-1887 te Niebert  + 08-09-1968 te Tolbert. Tjeerd trouwde op 17-05-1919 te Marum met Grietje Venema, in 1893 te Niebert  + voor 1943, dv Jan Venema en Auktje Talens. Tjeerd trouwde voor de tweede keer met Grietje Kooistra.

Kinderen uit beide huwelijken zie (1b4a)

Jannes Wekema * 07-03-1890 te Niebert  + 18-04-1976 te Tolbert. Jannes trouwde op 22-05-1920 te Leek met Foktje Hendrika Huizinga, * 24-11-1892 te Midwolde  + 12-12-1971 dv Jacob Huizinga en Aaltje Poelman.

Kind uit dit huwelijk zie (1b4b)

Jilling Wekema * 12-03-1892 te Niebert  + 23-10-1974 te Zevenhuizen. Jilling trouwde op 24-10-1914 te Leek met Aukje Flonk, * 17-12-1891 te Zevenhuizen  + 13-09-1964 dv Anne Flonk en Pietje Louwes.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b4c)

Tiemen Wekema * 29-04-1894 te Niebert  + 02-08-1919 te Niebert.

Frederikus Wekema * 17-01-1896 te Niebert   + 01-09-1988. Frederikus trouwde op 22-03-1919 te Leek met Jacobje Neef, * 10-06-1895 te Tolbert  + 17-02-1945 te Groningen dv Fokke Neef en Anna Koenes.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b4d)

Hendrik Wekema * 22-03-1899 te Niebert  + 12-01-1973 te Niekerk. Hendrik trouwde op 25-06-1921 te Oldekerk met Fenje Bosklopper, * 18-02-1903 te Niebert  + 23-11-1982 te Niekerk dv Johannes Bosklopper en Mettje Buiter.

Kind uit dit huwelijk zie (1b4f)

Frederika Wekema * 16-08-1903 te Niebert  + ?

NN (m) Wekema * 02-05-1902 te Niebert  + 02-05-1902 te Niebert. Levenloos geboren.

Machiel Wekema * 08-05-1905 te Niebert  + 23-04-1997. Machiel trouwde met Harmtina Ottens, 29-05-1910 te Peize  + 19-03-2001 dv Albert Ottens en Anna Nieman.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b4g)

Fransina Wekema * 10-12-1906 te Niebert  + 21-10-1974 te Zevenhuizen. Fransina trouwde in 1931 met Pebe Klaas Stuit, * 08-01-1910 te Leek  + ?. Pebe was arbeider.

Kind uit dit huwelijk zie (1b4*a)

 

(1b5)

Kind Trientien

Jannes Wekema * 14-09-1887 te Peize  + 18-09-1945 te Deurze. Jannes was landarbeider en trouwde op 03-05-1911 te Assen met Albertje Kok * 07-08-1893 te Aardscheveld (Assen)   + 07-03-1918 te Groningen, dv Roelof Kok en Berendje Vennink. Jannes trouwde voor de tweede keer op 05-02-1919 te Assen met Trijntje Lameijer * in 1894 te Beerta  + ?, dv Benjamin Lameijer en Maria Rozenboom. Jannes werd op 18-09-1945 tijdens een onweersbui door de bliksem getroffen.

Kind uit eerste huwelijk zie (1b5a)

 

(1b*3)

Kinderen Trientien – David

Engelbertus Zewuster * 08-12-1889 te Peize  + ?.

Machiel Zewuster * 27-04-1892 te Donderen (Vries)  + ?.

Hilbrand Zewuster * 08-07-1894 te Donderen (Vries)  + ?.

Jan Zewuster * 15-11-1896 te Donderen (Vries)  + 16-07-1988 te Vries. Jan trouwde met Joukje Ottens, dv Jantien Wekema en Kornelis Ottens. Zie (1b2*a)

Trientje Zewuster * 05-08-1900 te Donderen (Vries)  + ?.

NN (?) Zewuster * 18-08-1906 te Vries  + 18-08-1906 te Vries. Levenloos geboren.

 

(1c*1)

Kinderen GrietjeFrerik

Jantien Suurd * 30-06-1877 te Peize  + 08-07-1877 te Peize.

Hendrik Suurd * 27-05-1878 te Peize  + 01-03-1966 te Zevenhuizen.

Hillechien Suurd * 15-10-1880 te Peize  + 12-10-1957 te Peize.

Jan Suurd * 19-11-1882 te Peize  + 23-07-1967 te Peize.

Geertje Suurd * 05-10-1887 te Peize  + 03-02-1940 te Vries.

Jantien Suurd * 03-02-1891 te Peize  + ?.

Margien Suurd * 18-04-1892 te Peize  + ?

.

(1c1)

Kinderen Thime – Trijntje

Geertje Wiekema * 10-02-1889 te Peize  + 14-02-1961 te Peize. Geertje trouwde op 10-05-1918 te Peize met Jan Kok, * 27-02-1888 te Peize  + 22-09-1925 te Roderwolde zv Gerrit Kok en Lammechien Ottens.

Bareld Wiekema * 20-09-1890 te Peize  + 10-02-1961 te Groningen. Bareld trouwde op 12-05-1917 te Peize met Annechien Talens, * 02-04-1895 te Roden  + 22-04-1980 te Haren dv Steven Talens en Hinderkien Vedder. Annechien en Jan Talens waren broer en zus.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1c1a)

Michiel Wiekema * 21-08-1892 te Peize  + 25-02-1966 te Peize.

Grietje Wiekema * 26-12-1894 te Peize  + 24-04-1922 te Donderen. Grietje trouwde op 12-05-1921 te Peize met Berend Kroese, * 28-02-1896 te Peize  + 27-11-1961 te Donderen zv Adam Kroese en Roelfien Willems. Grietje overleed in het kraambed.

Harmtien Wiekema * 28-01-1897 te Peize  + 19-07-1932 te Peize. Harmtien trouwde op 29-04-1925 te Peize met Roelof Talens, * 01-07-1898 te Peize  + 26-09-1978 te Roderwolde zv Hinderikus Talens en Roelfje Sinninge.

Hinderkien Wiekema * 28-02-1901 te Peize  + 28-06-1960 te Groningen. Hinderkien trouwde op 21-05-1926 te Peize met Jan Talens, * 19-09-1900 te Peize  + 17-06-1965 te Peize zv Steven Talens en Hinderkien Vedder. Jan en Annechien Talens waren broer en zus.

 

(1d*1)

Kinderen Fokkien Hendrik

Willemtien Geersing * 05-04-1884 te Lutingewolde (Roden)  + ?.

Janke Geersing * 23-02-1888 te Lutingewolde (Roden)  + 13-03-1982.

Jantje Geersing * 26-06-1902 te Lutingewolde (Roden)  + 19-10-1946 te Peize.

 

(1d*2)

Kinderen JohannaAlbert

Jeichiena Scheepstra * 20-06-1890 te Roden  + 02-06-1957 te Peize.

Derk Scheepstra * 15-08-1891 te Roden  + 27-06-1895 te Roden.

Daniël Scheepstra * 01-01-1893 te Roden  + 05-03-1936 te Nietap. Daniël was winkelier.

Janke Scheepstra * 29-05-1895 te Roden  + ?.

Derk Scheepstra * 21-04-1897 te Roden  + 25-03-1898 te Roden.

Grietje Scheepstra * 08-06-1899 te Roden  + 19-02-1920 te Roden.

Derkje Scheepstra * 01-10-1900 te Roden  + ?.

 

(1f1)

Kinderen Wijbe – Trijntje

Roelof Wiekema * 20-08-1888 te Lieveren  + 06-07-1979. Roelof trouwde op 13-05-1916 te Roden met Martha Huberts, * 22-05-1889 te Foxwolde + 21-04-1979 dv Engbert Huberts  en Margien Rozenveld.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1f1a)

Willem Wiekema * 25-05-1891 te Lieveren  + 17-01-1985 te Midwolde. Willem trouwde op 07-05-1920 te Leek met Roelfke Neef, * 27-04-1895 te Midwolde  + 12-01-1980 dv Jan Neef en Marchien Veldhuis.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1f1b)

Tieme Wiekema * 03-02-1894 te Lieveren  + 19-12-1894 te Lieveren.

Anke Wiekema * 24-07-1896 te Lieveren  + 17-07-1990 te Jonkersvaart. Anke trouwde op 08-05-1920 te Marum met Jan Dijk, * 28-05-1895 te Marum  + 13-07-1990, zv Marten Dijk en Aukje Boerema.

 

(1f2)

Kinderen Tiem – Aafke

Sjoukien Wiekema * 14-03-1890 te Roden  + 18-06-1956 te Roden. Sjoukien trouwde op 24-05-1913 te Roden met Berend Hummel, * 12-02-1884 te Roden  + 02-09-1936. Berend was timmerman zv Jan Hummel en Geertien Roede.

Kind uit dit huwelijk zie (1f2*a)

Hillechien Wiekema * 20-12-1891 te Roden  + 26-07-1924 te Roden. Hillechien trouwde op 18-05-1918 te Roden met Niklaas Blaauwwiekel, * 06-10-1889 te Roderveld  + 02-07-1970 te Roden, zv Harm Blaauwwiekel en Akke de Vries. Hillechien had voor haar huwelijk reeds een kind.

Kind van Hillechien zie (1f2*b)

Roelfien Wiekema * 06-08-1894 te Roderveld(Nieuwroden)  + 23-06-1920 te Roden. Roelfien trouwde op 13-09-1919 te Roden met Geeuwke de Vries, * 16-04-1899 te Leek  + 28-03-1983. Geeuwke was arbeider zv Geeuwke de Vries en Trientje de Wit.

Kind uit dit huwelijk zie (1f2*c)

Albert Wiekema * 23-08-1896 te Roden  + 13-12-1984.

 

(2a1)

Kinderen Arend – Annegien

Michiel Wekema * 30-10-1874 te Peize  + 10-04-1958 te Peize. Michiel trouwde op 10-03-1900 te Vries met Jantien Kruims, * 05-12-1874 te Donderen  + 05-10-1962 te Peize dv Harm Kruims en Aaltien Schutrup.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a)

Annechien Wekema * 04-03-1878 te Peize  + ? . Annechien trouwde op 25-05-1901 te Hoogkerk met Itske Nuismer, * 17-12-1880 te Zevenhuizen  + ?. Itske was petroleumboer zv Itske Nuismer en Geerdina Terpstra.

Kind uit dit huwelijk zie (2a1*a)

Albert Wekema * 20-11-1881 te Peize  + 18-07-1972. Albert trouwde op 09-09-1905 te Haren met Janna Vrieling, * 20-06-1887 te Haren  + 28-03-1960, dv Henderikus Vrieling en Ida Smit.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1b)

Klaziena Wekema * 01-02-1885 te Peize  + 14-12-1970 te Yde. Klaziena trouwde op 11-05-1907 te Vries met Hendrik Barkhof, * 05-06-1877 te Yde  + 04-11-1961 te Yde zv Geert Barkhof en Geertien ter Steeg.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1*b)

Jan Wekema * 16-12-1887 te Peize  + 02-02-1888 te Peize.

Jan Wekema * 19-01-1889 te Peize  + 20-07-1974 te Yde. Jan trouwde op 08-05-1915 te Peize met Antje van der Spoel, * 07-03-1895 te Peize  + 05-09-1967 te Peize dv Jan van der Spoel en Jantien van der Spoel.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1c)

Arendina Wekema * 12-10-1893 te Peize  + 17-01-1894 te Peize.

 

(2a*1)

Kinderen Afien van Lingen Tjeerd

Jacobus van der Molen * 31-08-1882 te Peize  + 1930 te Enschede

Machiel van der Molen * 17-06-1885 te Peize  + 29-05-1957 te Enschede. Machiel was metselaar.

Siebe van der Molen * 19-03-1888 te Peize  + 09-10-1894 te Groningen.

Minke van der Molen * 10-03-1891 te Peize  + 22-01-1892 te Peize.

Minke van der Molen * 29-01-1893 te Peize  +

Klasina van der Molen * in 1896 te Groningen  + ?.

Jacoba van der Molen * in 1898 te Amsterdam + ?

 

(3a*1)

Kind Geertien Harm

Jan Mulder * 15-04-1888 te Drouwenerveen (Borger)  + 18-04-1888 Drouwenerveen

 

(3a*2)

Kinderen HendrikjeRoelof Jannes

Roelof Jannes Langeloo * 04-10-1892 te Peelo (Assen)  + 28-11-1913 te Groningen. Roelof Jannes was Arbeider.

Geert Langeloo * 15-12-1894 te Peelo (Assen)  + 17-10-1940 te Assen. Geert was ambtenaar.

Eit Johannes Langeloo * 10-03-1897 te Peelo (Assen)  + 17-10-1944 te Assen. Eit Johannes was veehandelaar.

 

(3a1)

Kinderen Bareld Machiel – Fernandiena

Jantje Wekema * 06-10-1896 te Assen  + 05-05-1984 te Assen. Jantje trouwde op 06-02-1918 te Assen met Gerrit Putters, * in 1896 te Giessendam  + rond 1920, zv Jacob Putters en Johanna de Jong. Gerrit stierf tijdens een tyfus epidemie. Jantje trouwde voor de tweede keer met Freerk Stap * 17-07-1890 te Assen  + 23-06-1925 te Assen, zv NN en Reintje Teuntje Stap. Jantje trouwde voor de derde keer op 05-05-1926 te Assen met Sijmen Andries Sjollema, * 26-04-1898 te Steenwijk  + 10-04-1991 te Assen. Sijmen Andries is opgegroeid in een weeshuis.

Kind uit het huwelijk Jantje & Gerrit zie (3a1*a)

Jan Wekema * 06-06-1899 te Assen  + 26-06-1899 te Assen.

Aaltje Wekema * 30-10-1900 te Assen  + ? . Aaltje trouwde op 24-11-1920 te Assen met Harm Berkenpies, * 28-06-1898 te Assen  + 23-09-1961, zv Harm Berkenpies en Annegien Eleveld.

Geert Wekema * 16-07-1903 te Assen  + 30-08-1904 te Assen.

Geert Wekema * 21-07-1905 te Assen  + 25-05-2000 te Assen. Geert trouwde op 25-09-1935 te Assen met Reintje van der Veen * 05-06-1912 te Deurze  + 14-08-1991 te Assen, dv Hendrik van der Veen en Reintje Jonkman.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3a1b)

Mien Wekema * 01-02-1908 te Assen  + 11-06-1976 te Assen. Mien trouwde met Bouke Prophitius.

Harm Wekema * 27-07-1910 te Assen  + 04-10-1981 te Appelscha. Harm trouwde met J. v/d Sleen

Hendrikje Wekema * 01-09-1912 te Assen  + 22-02-1989 te Assen. Hendrikje trouwde met Ymke Bultstra.

Arend Wekema * 05-05-1915 te Assen  + 28-08-1955 te Assen. Arend kwam op het leven door een noodlottig ongeval.

Willem Wekema * 11-07-1918  + 17-08-1976. Willem trouwde met Trientje Boiten * 07-10-1925 + 02-06-1996

Kinderen uit dit huwelijk zie (3a1c)              

 

(3a2)

Kinderen Arend – Anna

Geert Wekema * 08-11-1895 te Assen  + 29-10-1957 te Hilversum . Geert trouwde op 14-05-1919 te Hilversum met Jansje Bouhuis * 14-09-1895  + 29-12-1986 te Hilversum, dv Willem Bouhuis en Remmerdina Vermeulen.

Kind uit dit huwelijk zie (3a2a)

Marchien Wekema * 07-06-1898 te Assen  + ? . Marchien trouwde op 27-12-1916 te Assen met Harm de Pruis, * 03-10-1898 te Meppel  + 07-01-1993 te Assen zv Hein de Pruis en Jelkien Hup.

Bareld Machiel Wekema * 24-09-1900 te Assen  + 16-04-1901 te Assen.

Jantje Wekema * 29-01-1903 te Assen  + 03-10-1903 te Assen.

Jantien Wekema * 24-05-1904 te Assen  + ?.

Jacobje Wekema * 05-09-1905 te Assen  + 14-07-1907 te Assen.

Bareld Machiel Wekema * 15-10-1910 te Assen  + 28-09-1999 te Groningen. Bareld Machiel trouwde met Sietske Bouwknecht * 16-01-1913 te Leeuwarden  + 25-12-1997 te Groningen.

Kind uit dit huwelijk zie (3a2b)

Arend Wekema * 02-03-1912 te Assen  + 15-11-1991 te Assen. Arend trouwde op 17-05-1941 te Assen met Berendje Philips * 02-11-1923 te Assen  + 28-01-1997 te Assen, dv Gezienus Philips en Maria Kok.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3a2c)

Lutgerdina Wekema * 08-05-1913 te Assen  + 29-06-1913 te Assen.

Lutgerdina Wekema * 28-08-1917 te Assen  + 27-09-1953 te Assen. Lutgerdina trouwde met Berend Trip.

 

(3b1)

Kinderen Jan – Willemtje

Jan Wiekema * 19-08-1891 te Rolde  + 08-07-1972 te Hoogeveen. Jan trouwde op 07-07-1954 te Assen met Arendina Kreeft * 08-12-1930 te Westerbork  + 20-03-2007, dv Hendrik Kreeft en Hendrika Guit.

Kind uit dit huwelijk zie (3b1a)

Machiel Wiekema * 08-08-1894 te Rolde  + 07-11-1951 te Rolde. Machiel was melkcontroleur en trouwde met Geertje Hamminga * 26-08-1894 Foxhol  + 10-02-1975 te Assen.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b1b)

Annichje Wiekema * 14-08-1896 te Rolde  + 28-02-1907 te Assen.

 

(3b2)

Kinderen Albert – Zwaantje

Luttiena Wiekema * 05-07-1902 te Rolde  + ? .

Jantje Wiekema * 16-02-1904 te Rolde  + 12-07-1904 te Rolde.

 

(3b3)

Kinderen BareldJantje

Machiel Wiekema * 26-06-1910 te Rolde  + 08-12 1999 te Rolde. Machiel trouwde met Barelina Biemold * 09-12-1913  + 17-08-2003 te Assen, dv Diele Jacobus Biemold en Aaltje Arends.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b3a)

Jan Wiekema  * 02-11-1913 te Rolde  + 21-10-1999 te Rolde

 

(1a1*a)

Kind Geessien Hendrik

Pieter Leever * 28-01-1888 te Roden  + ?.

 

(1b1a)

Kinderen Hendrik – Henderkien

Time Wekema * 15-03-1899 te Borger  + 12-04-1915 te Assen. Time was arbeider.

Harm Wekema * 17-06-1901 te Borger  + 05-05-1948 te Assen. Harm was tuinman en trouwde met Aukiena Geziena Pauwels.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1a1)

Hendrik Wekema * 13-03-1905 te Assen  + 26-04-1968 te Haren. Hendrik trouwde 29-10-1929 te Assen met Hendrikje Strijk * 09-03-1900 te Assen  + 02-11-1979 te Assen, dv Hendrik Strijk en Harmtien Hup.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1a2)

Roelof Wekema * 21-07-1907 te Assen  + 27-12-1963 te Rolde. Roelof trouwde op 02-06-1948 te Assen met Grietje Elling * 22-01-1905 te Deurze (Rolde)  + 09-02-1997 te Assen, dv Hendrik Elling en Geesje Popken.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1a3)

 

(1b1*a)

Kinderen JantjeAnthonie

Cornelis Jonker * 22-09-1893 te Assen  + 15-12-1893 te Assen.

Henderkien Jonker * 06-12-1894 te Assen  + in 2000. Henderkien overleed op 106 jarige leeftijd.

Jantje Jonker * 27-05-1896 te Assen  + 08-06-1896 te Assen. Jantje en Cornelia zijn een tweeling.

Cornelia Jonker * 27-05-1896 te Assen  + 01-09-1896 te Assen. Cornelia en Jantje zijn een tweeling.

Cornelis Jonker * 07-12-1898 te Vredeveld (Assen)  + ?.

Time Jonker * 18-07-1901 te Assen  + ?.

 

(1b1*b)

Kinderen HillechienHindrik

Harm Hadders * 24-12-1895 te Deurze (Rolde)  + ?.

Tieme Hadders * 19-04-1898 te Tynaarlo (Vries)  + 28-02-1930 te Borger. Tieme was arbeider.

Roelof Harders * 02-08-1900 te de Punt (Vries)  + ?.

Hendrik Hadders * 15-06-1902 te Drouwen (Borger)  + ?.

Drie van de vier kinderen werden als Hadders i.p.v. Harders ingeschreven.

 

(1b1*c)

Kinderen JohannaJans

Hendrikje Reinders * 16-02-1901 te Rolde  + 10-08-1962 te Rolde.

Roelof Reinders * 08-12-1902 te Anderen (Anlo)  + ?.

Jacob Reinders * 28-10-1911 te Anlo  + 13-06-1913 te Anlo

 

(1b1*d)

Kinderen JantienaBerend

Johannes Schutrup * 24-03-1902 te Ballo (Rolde)  + 10-06-1980 te Rolde.

Tieme Schutrup * 19-06-1903 te Ballo (Rolde)  + 04-08-1903 te Ballo (Rolde)

 

(1b1*f)

Kinderen ZwaantjeHendrik

Hendrikje Etten * 01-06-1911 te Assen  + 26-02-1912 te Assen.

Tieme Etten * 21-02-1915 te Assen  + 21-08-1915 te Assen.

 

(1b1*g)

Kinderen GrietjeEverd

Jantje Prijs * 10-06-1912 te Geelbroek (Rolde)  + 16-07-1913 te Geelbroek (Rolde).

Hendrikje Prijs * ??-10-1915 te Beilen  + 02-03-1916 te Beilen.

Koop Prijs * ??-12-1916 te Beilen  + 04-04-1917 te Beilen.

Hendrikje Prijs * 12-04-1918 te Beilen  + 27-11-1918 te Zwigelte (Westerbork)

 

(1b1b)

Kind Jan – Jantje

Hendrikje Wekema * 30-09-1910 te Rolde  + 07-11-1999 te Assen. Hendrikje trouwde op 23-07-1930 met Jan Wedda * 31-01-1907 te Termunten  + 09-07-1995 te Assen.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1b*1)

Albert Wekema  * 09-10-1912 te Haren  + 20-10-1998 te Hooghalen. Albert trouwde op 12-04-1935 met Geertje Tolner * 21-07-1915 te Norg  + 17-02-2006 te Assen, dv Derk Tolner en Hinderkien Scheepstra. Tjerk en Geertje Tolner waren broer en zus. 

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1b1)

Jantje Wekema * 14-05-1914 te Haren  + ?. Jantje trouwde met Tjerk Tolner * 18-01-1914 te Norg  + 10-02-1978 te Hooghalen, zv Derk Tolner en Hinderkien Scheepstra. Tjerk en Geertje Tolner waren broer en zus.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1b*2)

Tieme Wekema * 21-02-1916 te Haren  + 20-02-1917 te Onnen.

Tieme Wekema * 14-02-1918 te Haren  + 25-04-1977 te Vries. Tieme trouwde met Alida van Schooneveld * 16-03-1925 te Ballo + ?, dv Christoffel van Schooneveld en Jantina van Gerner.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1b2)

Janna Wekema * 12-04-1920 te Rolde  + 09-06-1995 te Assen. Janna trouwde op 17-04-1941 met Jakob Klok * 02-11-1908 te Witten  + 19-05-1998 te Assen, zv Lammert Klok en Liesina Gerkes

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1b*3)

Hendrik Wekema * 04-12-1922 te Rolde  + 04-03-2004 te Assen. Hendrik trouwde op 26-05-1948 met Aaltje Geesje Jansen * 11-12-1929 te Grolloo  + 10-08-1998 te Assen.

Kind uit dit huwelijk zie (1b1b3)

Janny Wekema  * 14-04-1934 te Beilen  + ?. Janny trouwde op 26-10-1955 te Assen met Pieter Post * 13-02-1930 te Smilde  + ?, zv Catharinus Post en Hendrikje Pieters.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1b*4)   

 

(1b2a)

Kinderen Klaas – Annechien

Hendrik Wekema * 18-08-1904 te Peize  + 15-09-1999 te Haren. Hendrik trouwde met  Trientje Laan * 29-01-1904 te Zuidlaren  + 01-10-1975 te Groningen.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b2a1)

Jantje Wekema * 24-01-1906 te Peize  + 28-03-1906 te Peize.

Uge Wekema * 09-08-1911 te Peize  + 27-06-2003 te Peize. Uge trouwde op 29-06-1934 te Peize met Dina Huizing * 04-04-1914 te Peize + 27-06-2003 te Peize, dv Evert Huizing en Jantien Geersing.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b2a2)

 

(1b2*a)

Kinderen Jantien -- Kornelis

Joukje Ottens * 25-02-1904 te Peize  + ? Joukje trouwde met Jan Zewuster, zv Trietien Wekema en David Zewuster. Zie (1b*3)

Hendrik Ottens * 06-10-1905 te Peize  + ?

Aaltje Ottens * 17-02-1908 Te Peize  + ?

Otte Ottens * 02-02-1910 te Peize  + 31-12-1979

Niesje Ottens * 13-06-1913 te Peize  + ?

Grietje Ottens * 25-12-1915 te Peize  + ?

 

(1b2*b)

Kinderen Janssien – Jannes

Leentje de Rink * 04-11-1907 te Roden + 11-04-1994

Klaas de Rink * 29-09-1908 te Foxwolde (Roden)  + 25-10-1908 te Foxwolde (Roden)

Klaas de Rink * 27-10-1909 te Roden  + 06-12-1985

Hendrik de Rink * 16-04-1911 te Roden  + 21-03-1979

Bernardus de Rink * 31-12-1912 te Roden  + 25-09-1972

Egbert de Rink * 31-12-1912 te Roden  + 26-04-1974

NN (?) de Rink * 28-12-1915 te Groningen  + 28-12-1915 te Groningen

 

(1b2b)

Kinderen Jannes – Lammechien

Hendrik Wekema * 30-04-1916 te Peize  + 22-05-1984 te Eelde. Hendrik was broodventer en trouwde op 05-06-1947 met Aaltje Postema * 05-06-1922 te Boerakker  + in leven, dv Abraham Postema en Meike Hoogstra.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b2b1)

Antje Wekema * 20-06-1917 te Roden  + 12-05-1990 te Roden. Antje trouwde op 14-05-1938 te Roden met Jan Slagter * 24-07-1912 te Roden  + 16-07-1998 te Roden, zv Harm Slagter en Iepkien Tuinman.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b2b*1)

Abraham Wekema * 08-01-1922 te Roderveld(Nieuwroden) + 23-09-2000 te Roden. Abraham was timmerman en trouwde op 29-04-1950 te Oldehove met Rensktje Breemhaar * 27-03-1932 te Groningen + 03-01-2014 te Marum,

dv Gerrit Breemhaar en Magrieta Ensing.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b2b2)

Nico Wekema * 21-06-1924 te Roderveld(Nieuwroden) + 07-02-2005 te Roden. Nico was timmerman en trouwde op 17-02-1951 te Oldehove met Pieterke Zuidema * 18-01-1931 te Niehove  + 09-09-1987 te Groningen, dv Hendrik Zuidema en Geertruida Burgler.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b2b3)

 

(1b3a)

Kinderen Jannes – Lina

NN (m) Wekema * 05-02-1910 te Peize  + 05-02-1910 te Peize. Levenloos geboren.

Michiel Wekema * 30-05-1911 te Peize + 17-11-1992 te Peize.

Albertien Wekema * 06-10-1912 te Peize  + 10-02-1915 te Peize.

Jan Wekema * 03-04-1914 te Peize  + ? Jan trouwde met Annie van der Veen.

Kind uit dit huwelijk zie (1b3a1)

Anne Wekema * 07-05-1916 te Peize  + 06-07-1974 te Peize. Anne trouwde met Henderika Steenbergen, * 28-09-1921  + 30-12-2002 te Peize

Albert Wekema * 17-01-1918 te Peize  + 27-03-1997 te Peize. Albert trouwde 19-02-1941 te Peize met Jantje Kok, * 06-01-1923 te Peize  + 02-02-2000 te Peize dv Sjoerd Kok en Henderkien Bathoorn.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b3a2)

Jans Wekema * 03-07-1920 te Peize  + ? Jans trouwde met H. Hiddema

Eltien Wekema * 16-04-1922 te Peize  + 11-12-1969 te Groningen. Eltien trouwde met Tjerkinus Ubels.

Albertien Wekema * 07-06-1924 te Peize  + ? Albertien trouwde met G. Alberts.

Jantinus Wekema * 27-07-1925 te Peize  + 14-05-2006 te Altena (Peize)

Roelof Wekema * 25-03-1928 te Peize  + 24-01-1931 te Peize.

Roelfien Wekema * 20-10-1931 te Peize  +?

 

(1b3*a)

Kind JantjeTiem

NN (m) Nijnuis * 30-08-1912 te Peize  + 30-08-1912 te Peize. Levenloos geboren.

 

(1b4a)

Kind Tjeerd -- Grietje

Emke Wekema * 03-10-1919 te Leek  + ?.

 

Kind Tjeerd -- Grietje

NN (v) Wekema * 12-11-1941 te Marum  + 12-11-1941 te Marum. Levenloos geboren.

Jantje Wekema * 16-07-1943  + ?.

Waarschijnlijk zijn er meer kinderen.

 

(1b4b)

Kind Jannes – Foktje Hinderika

Emke Wekema * 20-04-1921 te Niebert  + 07-11-1940 te Tolbert.

Jacob Wekema * 18-05-1922 te Niebert  + 19-07-2003 te Groningen. Jacob trouwde met Jantien Scheepstra * 24-09-1922 te Roden  + 10-04-2004 te Groningen dv Tjerk Scheepstra en Trientje Stroetinga.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b4b1)

 

(1b4c)

Kinderen Jilling – Aukje

Emke Wekema * 04-12-1914 te Zevenhuizen  +  ?, Emke trouwde op 18-05-1940 te Leek met Jan Groeneveld * in 1914 te Tolbert  zv Roelf Groeneveld en Adrieana Maria Abbring.

Anne Wekema * 10-01-1916 Zevenhuizen  + 26-10-2000. Anne trouwde op 25-11-1944 te Leek met Willemke Middel * in 1926 te Zevenhuizen  + ?, dv Auke Middel en Marchien Aalders.

kinderen uit dit huwelijk zie (1b4c1)

Pietje Wekema * 01-11-1917 te Zevenhuizen  + ?. Pietje trouwde op 15-01-1938 te Roden met Geert Hendrik Baving, * 05-09-1902 te Roden  + ? zv Egbert Baving en Wilhelmina de Vries.

Jantiena Wekema * 10-01-1919 te Zevenhuizen  + ?. Jantiena trouwde op 08-05-1943 te Leek met Douwe de Vries * in 1917 te Zevenhuizen, zv Steven de Vries en Jacobie Sibsma.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b4c*1)

Antje Wekema * 14-06-1920 te Zevenhuizen  + ?. Antje trouwde op 29-04-1944 te Leek met Derk Louters * in 1918 te Zevenhuizen  + ?, zv Jannes Louters en Derkje Uilenberg.

Jantje Wekema * 22-09-1921 te Zevenhuizen  + ?. Jantje trouwde op 05-04-1941 te Leek met Meindert Tuinstra * in 1918 te de Wilp  + ?, zv Heine Tuinstra en Baukje van der Velde.

Jan Wekema * 08-07-1923 te Zevenhuizen + 16-04-1928 te Zevenhuizen. Jan en Jacob zijn met een brand om het leven gekomen.

Jacob Wekema * 09-10-1924 te Zevenhuizen + 16-04-1928 te Zevenhuizen. Jan en Jacob zijn met een brand om het leven gekomen.

Tjeerd Wekema * 18-03-1926 te Zevenhuizen + 05-06-1926 te Zevenhuizen.

Tjeert Wekema * 24-07-1927 te Zevenhuizen  + 00-07-1998. Tjeert trouwde op 15-02-1947 te Leek met Martje Hummel * in 1915 te Zevenhuizen  + ?, dv Jan Hummel en Geertje Coenraads.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b4c2)

Jan Wekema * 16-06-1929 te Zevenhuizen  + ?.

Jacobtje Wekema * 13-09-1930 te Zevenhuizen + 30-05-1931 te Zevenhuizen.

Frederika Wekema * 18-02-1932 te Zevenhuizen  + ?. Frederika trouwde op 24-11-1951 te Leek met Jacob Meek * in 1930 te Zevenhuizen  + ?, zv Folkert Willem Meek en Egberdina van der Veen.

Jacob Wekema * 27-07-1933 te Zevenhuizen  + ?. Jacob trouwde op 05-06-1964 te Leek met Hiltje Louwes * in 1944 te Zevenhuizen  + ?, dv Geert Louwes en Femke Drent.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b4c3)

Fransine Wekema * 15-10-1934 te Zevenhuizen + 23-10-1934 te Zevenhuizen.

 

(1b4d)

Kinderen FrederikusJacobje

Emke Wekema * 04-05-1919 te Leek  + ?. Emke trouwde op 16-04-1942 te Leek met Albert Gorter * in 1918 te Groningen + ?. Albert was kapper zv Hendrik Gorter en Martje Hoorn.

Kind uit dit huwelijk zie (1b4d*1)

Anna Wekema * 12-06-1921 te Leek  + ?. Anna trouwde met Fokke Klijnstra * 01-02-1922  + 06-09-1993, zv Abele Klijnstra en Feikje Plantinga.

Jan Wekema * 24-11-1929 te Niebert  + ?

 

(1b4f)

Kind Hendrik – Fenje

Emke Wekema * 16-12-1921 te Niekerk  + ?

Johannes Wekema * ??-02-1923 te Niekerk  + 02-05-1923 te Oldekerk. Bij overlijden 2 maanden oud.

Johannes Wekema * 04-04-1924 te Niekerk  + 15-11-2007 te Groningen. Johannes trouwde met Hennie Emmelkamp.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b4f1)

Jan Wekema * 15-10-1925 te Noordhorn  + 13-05-2001 te Zwolle. Jan trouwde op 15-05-1945 te Leek met Aaltje Heuker * in 1930 te Tolbert + ?, dv Jelte Heuker en Martje Smallenbroek.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b4f2)

Martje Wekema * ? te ?  + ?

 

(1b4g)

Kinderen MachielHarmtina

Jan Wekema * 04-02-1929 te Roderveld  + ?. Jan trouwde te Niekerk met Heintje Wegter * ?  te Niekerk+ ?

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b4g1)

Albert Wekema * 13-08-1930 te Nieuwroden  + ?. Albert trouwde te Roden met Jeltje Lafontaine * 16-04-1933 te Nieuwroden  + in leven, dv Anne Lafontaine en Truutje Geersing.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b4g2)

 

(1b4*a)

Kind FransinaPiebe Klaas

NN (m) Stuut * 30-08-1931 te Nieuwroden  + 30-08-1931 te Nieuwroden.

 

(1b5a)

Kind Jannes – Albertje

David Wekema * in 1912 te Vries  + 16-05-1919 te Assen.

 

(1c1a)

Kinderen BareldAnnechien

Trijntje Hinderkien Wiekema * 11-05-1919 te Ootmarsum  + ?. Trijntje Hinderien trouwde 06-09-1946 te Haren met Alko Hemmo Hemmes * 09-02-1920 te Hoogezand  + 08-06-2001 te Groningen.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1c1a*1)

Steven Thime Wiekema * 28-04-1922 te Ommen  + 21-02-1989 te Breda. Steven Thime trouwde op 09-10-1947 te Assen met Zwaantje Jantine Stulen * 15-05-1923 te Nieuwe Pekela  + 17-01-1994 te Heerde.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1c1a1)

 

(1f1a)

Kinderen Roelof – Martha

Trijntje Wiekema * 13-12-1916 te Norg  + 16-12-1916 te Norg.

Engbert Wiekema * 02-06-1918 te Norg  + 04-04-2000 te Hoogeveen. Engbert trouwde met Johanna Josina Philipina Brummel * 06-06-1918 te Zuidvelde  + 06-02-2007 te Zuidwolde.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1f1a1)

Trijntje Wiekema * 16-11-1919 te Norg  + 18-07-1977. Trijntje trouwde met Pieter Koning * 18-12-1918  + 25-11-1991.

Margien Wiekema * 23-03-1921 te Norg  + ?.  (getrouwd met J. Pastoor)

Wijbe Wiekema * 19-09-1922 te Norg  + ?.  Wijbe trouwde met Wemmie Popkes * 07-08-1923  + 20-06-1997.

Kinderen uit dit huwelijk zie  (1f1a2)

Anke Wiekema * 13-02-1928 te Norg  + ?. Anke trouwde met Jan Wilpstra.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1f1a*1)

Willem Wiekema * 28-06-1936 te Norg  + ?.     (getrouwd met H. de Jonge)

 

(1f1b)

Kinderen Willem Roelfke

Wijbe Wiekema * 19-04-1921 te Lieveren  + 26-07-1986. Wijbe trouwde op 31-03-1948 met Froukje Kluwer * 07-08-1921  + 19-11-2012, dv Harmen Kluwer en Janke Krist.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1f1b1)

Marchien Wiekema * 28-04-1924 te Lieveren  + 15-12-1989. Marchien trouwde met Harm Holman.

 

(1f2*a)

Kind SjoukienBerend

Tiem Hummel * 14-01-1917 te Roden  + 16-01-1917 te Roden.

 

(1f2*b)

Kind van Hillechien

Aafke Wiekema * 02-07-1913 te Roden  + 13-08-1999 te Roden. Na het trouwen van haar moeder kreeg zij de naam van haar stiefvader. Zij stierf als Aafke Blaauwwiekel. Aafke trouwde met Hendrik Horst.

 

(1f2*c)

Kind RoelfienGeeuwke

Trientje de Vries * 02-01-1920 te Roden  + 04-01-1920 te Roden.

 

(2a1a)

Kinderen Michiel – Jantien

Aaltje Wekema * 11-06-1900 te Donderen  + ? . Aaltje trouwde op 08-09-1929 te Roden met Egbert Roede * 24-02-1893 te Roden  + ? zv Koene Roede en Jantje van Wijk.

Annechien Wekema * 05-02-1902 te Peize  + ? . Annechien trouwde op 02-12-1922 te Peize met Jannes Talens, * 21-12-1893 te Zulte (Roden)  + ?. Jannes was arbeider zv Jan Talens en Asseldina Hajema.

Kind uit dit huwelijk zie (2a1a*1)

Harm Wekema * 10-05-1904 te Peize  + 13-09-1930 te Peize. Harm trouwde met Hinderkien Westerhof * 01-11-1906   + 30-11-2001, dv Jacob Westerhof en Hinderkien Ploeg.

Kind uit dit huwelijk (2a1a1)

Arend Wekema * 13-06-1906 te Peize  + 20-01-2000. Arend trouwde op 18-03-1926 te Peize met Frouwktje Geersing * 16-01-1905 te Peize  + 20-09-1978 dv Jan Geersing en Tjerkien Scheepstra.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a2)

Aleida Wekema * 20-08-1909 te Peize  + ?. Aleida trouwde met J. Dussel

Jan Wekema * 20-08-1909 te Peize  07-06-1997. Jan trouwde op 08-01-1936 met Marchien Albers * 12-08-1916 te Peize  + 09-12-1996, dv Roelof Albers en Grietje Darneviel.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a3)

Albert Wekema * 22-05-1911 te Peize  + 27-08-1965. Albert trouwde met Aaltje Huizing * 16-02-1919  + 01-06-1999, dv Lammert Huizing en Jetske Hummel

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a4)

Roelof Wekema * 27-09-1913 te Peize  + 10-06-1960. Roelof trouwde met Roelfina de Jong * 12-12-1917 + 14-09-2004, dv Roelf de Jong en Johanna Luinge

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a5)

Klaas Wekema * 06-02-1916 te Peize  + 26-08-1994. Klaas trouwde op 31-01-1940 te Peize met Grietje Suurd * 10-10-1917 te Peize  + 25-07-2004 te Eelde dv Jan Suurd en Willemmina Luinge.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a6)

 

(2a1b)

Kinderen Albert – Janna

Annegiene Wekema * 05-10-1905 te Haren  + ?. Annegiene trouwde op 06-05-1927 te Haren met Albert Albertus Emming * in 1905 te Haren  + ? zv Willem Emming en Femmigje Alberts.

Henderikus Wekema * 20-11-1908 te Haren  + 14-07-1988. Henderikus trouwde op 04-07-1930 te Haren met Hendrikje Meijers * 01-12-1909 te Westerbork  + 14-04-1995.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1b1)

Arendina Wekema * 07-07-1911 te Haren  + 07-01-1996. Arendina trouwde op 11-05-1934 te Haren met Roelof Bazuin * 12-03-1908 te Haren  + 17-05-1975, zv Gerrit Bazuin en Margaretha Abbing.

Henderika Wekema * 10-11-1912 te Haren  + ?. Henderika trouwde op 25-06-1937 te Haren met Jelte Bruiniers * in 1913 te Noorddijk  + 06-02-2001, zv Pieter Bruiniers en Geertje Scholtens.

Klazina Wekema * 06-01-1914 te Haren  + ?. Klazina trouwde op 26-11-1937 te Haren met Jan Wietzes * te Haren + ? zv Egbert Wietzes en Margaretha Blom.

Egbert Wekema * 08-05-1915 te Haren  + ?. Egbert trouwde met J. Dussel

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1b2)

Arend Wekema * 25-10-1916 te Haren  + ?. Arend trouwde op 23-07-1943 te Haren met Ieke Andriessen * 05-05-1920 te Roden  + 13-02-1996, dv Jan Andriessen en Anna Hummel. Dit huwelijk werd ontbonden op 16-04-1973

Ida Wekema * in 1918 te Haren  + 30-10-1918 te Haren.

Ida Wekema * 08-01-1919 te Haren  + 25-01-2004 te Voorthuizen. Ida trouwde met Gerrit Jan Kriboo * ?  + 27-09-1985. Gerrit Jan was bedrijfsfotograaf.

Kind uit dit huwelijk zie (2a1b*1)

Machienus Wekema * 30-04-1920 te Haren  + 20-02-1921 te Haren.

Lammert Wekema * 21-11-1921 te Haren  + ?. Lammert trouwde met E.A. Medendorp

Janna Wekema * 07-12-1922 te Haren  + 26-09-1924 te Groningen.

Marchiena Wekema * 05-01-1924 te Haren  + ? Marchiena trouwde met J. Holzken

Janna Wekema * 30-04-1925 te Haren  + ?. Janna trouwde op 05-04-1946 te Haren met George Edward Salisburg * in 1925 te Cobourg, Canada  + ? zv John Salisburg en Emma Ranford.

 

(2a1*a)

Kind Annechien -- Itske

Annegien Nuismer * in 1904 te Hoogkerk  + 27-03-1925 te Groningen

Klazina Nuismer * in 1915 te Groningen  + 01-07-1944 te Groningen

 

(2a1*b)

Kinderen KlazienaHendrik

Lammetien Barkhof * 18-02-1908 te Yde  + 18-08-1975 te Groningen.

Arend Barkhof * 21-11-1909 te Schipborg  + 27-03-1976 te Assen.

Grietje Barkhof * 19-06-1911 te Schipborg  + ?.

Annegien Barkhof * 26-11-1917 te Yde  + 19-07-2005 te Groningen.

Geert Barkhof * 04-02-1920 te Yde  + 16-10-1991 te Leerdam.

Marchines Barkhof * 10-07-1922 te Yde  + 03-04-1984 te Yde.

Henderika Klazina Barkhof * 01-03-1924 te Yde  + ?.

Hendrik Barkhof * 06-08-1927 te Yde  + ?.

 

(2a1c)

Kind Jan – Antje

Arend Wekema * 19-08-1915 te Peize  + 28-08-1955 te Assen.

Jan Wekema * 10-09-1916 te Peize  + 22-08-1998 te Peize. Jan trouwde met Albertje Dijks * 02-03-1918  + 07-05-1994 te Peize.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1c1)

Anne Wekema * 20-02-1918 te Peize  + 10-02-1984. Anne was groentekweker en trouwde met Johanna Mekkering * 11-06-1922  + 01-06-1963.

Kind uit dit huwelijk zie (2a1c2)

Jantje Wekema * 18-08-1919 te Peize  + ?. Jantje trouwde met J. Jager.

Michiel Wekema * 24-04-1923 te Peize + ? Michiel trouwde met J. Brands.

Annegien Wekema * 16-09-1926 te Peize  + 12-03-1927 te Peize.

Annegien Wekema * 05-11-1928 te Peize  + 22-05-1985 te Assen. Annegien trouwde op 28-07-1951 te Vries met Roelof Smit, zv Cornelius Smit en Ronkje Smit.

Arie Wekema * 25-08-1932 te Peize + ?. Arie trouwde op 03-09-1955 met Jantje Timmer.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1c3)

 

(3a1*a)

Kind Jantje -- Gerrit

Jacob Putters * ?  + ?.

 

(3a1b)

Kinderen Geert -- Reintje

Fernandiena Wekema * 27-06-1936 te Assen  + ? Fernandiena trouwde met Jan Dekker.

Henk Wekema * ?  + ?. Henk trouwde met Annie ?

Reintje Wekema * 11-04-1948 te Assen  + 27-05-1981 te Assen. Reintje trouwde met Bert de Vlieg.

Mieneke Wekema * ?  + ?.

 

(3a1c)

Kinderen Willem -- Trientje

Fernandiena Wekema * 22-06-1947  + 17-07-1995. Fernandiena trouwde met Michiel Wolters * ?  + voor 2010.

Kind uit dit huwelijk zie (3a1c*1)

Marchien Wekema * 12-09-1948  + ?. Marchien trouwde met Henk Dijk * 22-07-1948  + ?.

Kind uit dit huwelijk zie (3a1c*2)

 

(3a2a)

Kind Geert -- Jansje

Arend Wekema * 14-09-1921 + 14-10-2004 Arend trouwde met Maria van Leeuwen, dv Philip van Leeuwen en Knierttje van Elten.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3a2a1)

 

(3a2b)

Kind Bareld Machiel -- Sietske

Arend Wekema * 18-11-1940 te Assen + ? Arend trouwde in 1965 met Geziena Wilhelmina Hermse 30-07-1940 te Groningen  + ?

Kinderen uit dit huwelijk zie (3a2b1)

 

(3a2c)

Kinderen Arend -- Berendje

Arend Wekema * 19-06-1941 te Assen  + ? Arend trouwde met Y.L.M. Soesanto * 03-03-1954 te Bali  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3a2c1)

Maria Wekema * 15-10-1944  + ? Maria trouwde trouwde op 19-03-1965 met Hendrik Talens * 26-08-1939  + 28-11-2007, zv Johann Christoph Talens en Aaltje Kok.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3a2c*1)

Anna Wekema * 05-10-1946  + ? Anna trouwde met Berend Wendel.

Kind uit dit huwelijk zie (3a2c*2)

Geessien Wekema * 07-03-1949  + 01-01-2009 te Hoorn. Geessien trouwde met Hendrik Bekkema

Kinderen uit dit huwelijk zie (3a2c*3)

Geert Wekema * 19-04-1956  + 18-06-1979. Gerard trouwde met Gonda Verstraten. Geert verongelukte met een auto ongeval.

Kind uit dit huwelijk zie (3a2c2)

 

(3b1a)

Kind Jan -- Arendina

Jan Wiekema * 08-07-1954 te Assen  + in leven. Jan trouwde op 16-09-1977 te Westerbork met Jantje Enting * 22-01-1956 te Westerbork  + in leven, dv Hendrik Enting en Jantiena Stukje.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b1a1)

 

(3b1b)

Kind Machiel -- Geertje

Else Willemtje Wiekema * 20-06-1926 te Rolde  + ?. Elsje trouwde met Martinus Franciscus van Dijk * 15-07-1922 te 's Hertogenbosch  + 27-04-1994.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b1b*1)

Jan Wiekema * 12-07-1927 te Rolde  + ?. Jan trouwde met Zwaan Stoffers * ?  + overleden voor 2006.

Dit paar nam drie kinderen aan.

Zie (3b1b1)

Kornelis Wiekema * 25-07-1929 te Rolde  + 13-07-1997 te Papendrecht. Cornelis trouwde met Jantje Drenthe * 02-06-1933 te Assen  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b1b2)

Johannes Wiekema * 03-09-1932 te Rolde  + ?. Johannes trouwde met Catharina van Maaren * 09-07-1930  + ?, dv Gerrit van Maaren en A. Keur.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b1b3) 

 

(3b3a)

Kinderen MachielBarelina

Jantje Wiekema * 30-11-1935 te Rolde  + ?. Jantje trouwde op 24-05-1962 te Rolde met Jan Reinder Gerrits * 04-05-1940  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b3a*1)

Diele Jacobus Wiekema * 07-01-1939 te Rolde  + ?. Diele Jacobus trouwde met Geessiena Klinkhammer * 25-06-1940 te Midlaren  + 23-02-2000 te Groningen dv Willem Klinkhammer en Allerdiena Wolters.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b3a1)

Aaltje Wiekema * 16-10-1940 te Rolde  + ?. Aaltje trouwde op 16-12-1960 met Johannes Haak * 24-04-1938 te Marwijksoord + ?

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b3a*2)

Bareld Albert Wiekema * 11-05-1943 te Rolde ?. Bareld Albert trouwde op 08-09-1967 met Hillechien Zandvoort * 08-05-1943 te Gieten + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b3a2)

Albertje Wiekema * 12-06-1947 te Rolde  + ?. Albertje trouwde op 29-04-1970 met Jurry de Haas * 22-02-1947 te Schoonoord + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b3a*3)

 

(1b1a1)

Kinderen Harm -- Aukiena Geziena

Hendrik Wekema * 14-05-1929 te Assen + ?. Hendrik trouwde op 15-10-1953 te Assen met Wietske Louwes * 31-01-1934 te Appelscha.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1a1a)

Take Wekema * 19-08-1944 + in 1988 te Assen.

 

(1b1a2)

Kinderen Hendrik -- Hendrikje

Hendrik Wekema  * 03-02-1930 te Assen  + in 1985 te Assen. Hendrik trouwde op 30-05-1958 te Assen met Ellie Jalvingh.

Harmina Henderika Wekema * 23-01-1933 te Assen  + ?. Harmina Hendrika trouwde op 04-06-1962 te Assen met Pieter Hoogland * 17-10-1935 te Velsen  + ?, zv Reinier Hoogland en Grietje Heere.

Kind uit dit huwelijk zie (1b1a2a)

 

(1b1a3)

Kinderen Roelof -- Grietje

Roelof Wekema * 07-06-1950 te Assen  + ?. Roelof trouwde op 31-10-1975 te Westerbork met Fennegina Eefting * 22-10-1954 te Orvelte  + ?, dv Roelof Eefting en Grietiena Stoker.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1a3a)

 

(1b1b*1)

Kinderen Hendrikje -- Jan

Jeike Wedda * 23-10-1930  te Rolde  + 10-01-2002 te Groningen

Jan Wedda * 27-11-1934 te Assen  + ?.

Cornelius Fokko Andreas Wedda * 21-01-1946 te Assen  + ?

 

(1b1b1)

Kinderen Albert -- Geertje

Jantje Wekema * 11-03-1937  + ?.

Kind van Jantje zie (1b1b1*a)   

Hinderkien Wekema * 01-11-1942  + ?. Hinderkien trouwde met Anne Marten de Boer * ?  + ?, zv Marten de Boer en H.J. Vonk.

Jan Wekema * 03-03-1944 te Hooghalen + ?. Jan trouwde op 24-12-1966 te Beilen met Ge Guichelaar * 15-03-1944  te Hollandscheveld + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1b1a)

Derk Wekema * 14-03-1948  + ?. Derk trouwde met Harmtje Jantje Lesschen

Ina Wekema * ? + ?.

 

(1b1b*2)

Kinderen Jantje -- Tjerk

Derk Tolner * 12-12-1933  + ?

Jantje Tolner * 30-12-1935  + ?

Henderkien Tolner * 31-03-1940  + 23-09-1943

Henderkien Tolner * 21-04-1945  + ?.

Jeanette Tolner * 17-10-1946  + ?

 

(1b1b2)

Kinderen Tieme -- Alida

Christoffel Wekema * 30-08-1947  + 09-12-2004 te Emmeloord. Christoffel trouwde met Egberdina Grelling * ?  + ?. Dit huwelijk werd ontbonden.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1b2a)

Jan Wekema * 21-08-1949 te Ekehaar + ?. Jan trouwde met Hilda Kamps * 21-05-1950 te Rolde.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1b2b)

Aaltje Jantina Wekema * 12-09-1964 te Ballo  + ?. Aaltje Jantina trouwde met Jelke van der Duim.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1b2*a)

 

(1b1b*3)

Kinderen Janna -- Jakob

Theo Klok * ?  + ?

Lammert Klok * ?  + ?

Jantje Klok * ?  + ?

Jan Klok * ?  + ?

Liesina Klok * 28-10-1947 te Assen  + 27-07-2002 te Assen

Jaap Klok * ?  + ?

 

(1b1b3)

Kind Hendrik -- Aaltje Geesje

Jan Wekema * 31-08-1949 te Graswijk + ?. Jan trouwde op 15-05-1970 te Veendam met Geertien Hollander * 31-07-1950 te Anderen  + ?,  dv Albert Hollander en Margien Knijp.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1b3a)

 

(1b1b*4)

Kinderen Janny -- Pieter

Catharinus Post * 27-02-1957 te Assen  + ?

Jantje Post * 23-05-1959 te Assen  + ?

 

(1b2a1)

Kinderen Hendrik -- Trientje

Klaas Wekema * 21-01-1928 te Zuidlaren  + ? Klaas trouwde met H. Koning.

Harmtje Wekema * 24-12-1928 te Peize  + ? Harmtje trouwde met J. van Wijk.

Annechien Wekema * 05-02-1930 te Peize  + ? Annechien trouwde met J. Fokkema.

 

(1b2a2)

Kinderen Uge -- Dina

Klaas Wekema * 28-10-1934 te Peize  + ?

Jantje Wekema * 07-04-1939 te Peize  + ?

Annie Wekema * ?  + ?.

 

(1b2b1)

Kinderen  Hendrik – Aaltje

Lammegien Wekema * 17-09-1947 te Roden  + in leven. Lammegien trouwde in 1971 te Paterswolde met Derk Hiltjo van Gorkom * 19-12-1942 te Groningen  + 29-03-2006 te Arnhem. Dit huwelijk werd ontbonden in 1984.

Kind uit dit huwelijk zie (1b2b1*a)

Abraham Wekema * 26-06-1950 te Eelde  + in leven

Jannes Wekema * 29-11-1951 te Eelde  + in leven. Jannes trouwde op 17-12-1976 te Leens met Foskea Mentje Dijkstra. Dit huwelijk werd ontbonden.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b2b1a)

 

(1b2b*1)

Kinderen Antje – Jan

Harrie Slagter

Jannes Slagter

Ipie Slagter

Lammie Slagter

Jacob Slagter

 

(1b2b2)

Kinderen Abraham – Rensktje

Lammechien Magrieta Wekema * 11-10-1950 te Roden  + in leven. Lammegien Magrieta trouwde op 19-11-1971 te Roden met Gerrit Douwe Arkema * 04-12-1945 te Oldehove  + in leven, zv Tjaard Arkema en Janna Dijkstra.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b2b2*a)

Gerrit Jannes Wekema * 25-04-1953 te Roden  + in leven. Gerrit Jannes trouwde op 27-05-1988 te Marum met Mettje Kobes * 23-02-1961 te Jonkersvaart  + in leven, dv Pieter Kobes en Louwina Veening.

Jannes Gerrit Wekema * 14-12-1954 te Roden  + in leven. Jannes Gerrit trouwde op 18-12-1987 te Niekerk met Foekje Helena Dieuwke Tolsma * 21-09-1967 te Niekerk  + in leven, dv Herman Klaas Tolsma en Helena Boersma.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b2b2a)

Magrieta Lammechien Wekema * 29-04-1958 te Roden  + in leven. Magrieta Lammegien trouwde op 02-03-1979 te Roden met Jeen Annema, * 22-01-1956 te Hoornsterzwaag  + in leven, zv Tjitse Annema en Hendrikje Slotegraaf.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b2b2*b)

Hendrik Freerk Wekema * 18-08-1966 te Roden  + in leven. Hendrik Freerk trouwde op 13-07-1990 te Drachten met Martha Johanna Tangenbergh, * 16-09-1967 te Leeuwarden  + in leven, dv Arend Tangenbergh en Martha de Boer.

 

(1b2b3)

Kinderen Nico – Pieterke

Lammechien Geertruida Wekema * 28-11-1951 te Roden  + in leven. Lammegien Geertruida trouwde op 26-10-1973 met Jan Zantinga, * 04-05-1951 te Boerakker + in leven

Hendrik Jannes Wekema * 15-03-1953 te Roden  + in leven.

Geertruida Lammechien Wekema * 13-01-1956 te Roden  + in leven. Geertruida Lammechien trouwde op 23-05-1986 te Roden met Henderikus Johannes Harings, * 27-02-1949 te Groningen  + in leven zv Dirk Harings en Reina Elizabeth Ebbinge.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b2b3*b)

Jannes  Hendrik Wekema * 04-05-1957 te Leutingewolde  + in leven.

Antje Reina Wekema * 06-05-1958 te Leutingewolde  + in leven. Antje Reina trouwde op 17-07-1981 te Roden met Ubele Gerlof Dijkstra, * 25-06-1956 te Lippenhuizen  + in leven, zv Ubele Dijkstra en Janke de Haan.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b2b3*c)

 

(1b3a1)

Kind Jan -- Annie

Linie Wekema * 01-12-1943 te Peize  + ?. Linie trouwde met Marinus Wekema 04-06-1941 te Peize  + ?, zv Albert Wekema en Aaltje Huizing.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a4b) Deze code hoort bij de tak van Marinus.

 

(1b3a2)

Kinderen Albert – Jantje

Jannes Wekema * 16-06-1941 te Peize  + ?. Jannes trouwde met Barbera Hut.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b3a1a)

Henderkien Wekema * 02-12-1942 te Peize  + ?. Henderkien trouwde met Pieter Woldman.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b3a1b).

 

(1b4b1)

Kinderen JacobJantien

Trientje Emke Wekema * 15-07-1949 te Niebert  + ?. Trientje trouwde met Frits Bos.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b4b1*a)

Foktje Henderika Wekema * 23-12-1951 te Niebert  + ?. Foktje Henderika trouwde met Albertus Brandsma, zv Jannus Brandsma en Akke Alberts. Dit huwelijk werd ontbonden.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b4b1*b)

Thea Wekema * 17-12-1959 te Niebert  + ?. Thea trouwde met Pieter Bakker.

Jannes Wekema * 31-12-1960 te Niebert  + ?. Jannes trouwde op 22-08-1990 te Roden met Anneke Cilles.

Tjerk Wekema * 31-12-1960 te Niebert  + ?. Tjerk trouwde te Emmen met Joke Boom. Dit huwelijk werd ontbonden.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b4b1a)

 

(1b4c1)

Kinderen Anne -- Willemke

Jilling Wekema * 25-04-1945 te Zevenhuizen  + ?. Jilling trouwde op 20-01-1967 met Alie Kosters.

Marchien Wekema * 30-12-1946 te Zevenhuizen  + ?. Marchien trouwde op 02-06-1967 te Leek met Meerten Bralts * in 1936 te Niebert  + ?, zv Hindrik Bralts en Elsiena Juddiena Elzinga.

Auktje Wekema * 29-05-1951 te Leek  + ?. Auktje trouwde op 16-05-1969 te Leek met Hendrik Pater * in 1948 te Zevenhuizen  + ?, zv Doetze Pater en Hiltje Turksema.

Aukelina Wekema * 12-06-1952 te Leek  + ?. Aukelina trouwde op 15-09-1972 te Leek met Douwe Lubbertus van der Velde * 17-10-1952 te Tolbert  + ?, zv Maarten van der Velde en Neeltje Schipper.

Tjeerd Wekema * ?  + ?. Tjeerd trouwde op 00-12-1980 met Ansje Postma * ?  + ?, dv Jan Johannes Postma en Akke Smid.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b4c1a)

Hanny Wekema * ?  + ?

Emke Wekema * 29-12-1959 te Niebert  + ?. Emke trouwde op 19-11-1982 te Leek met Albert Hendrik Kuiper * 05-09-1961 te Veenhuizen  + ?, zv Hinderikus Kuiper en Egbertien Hof.

Meindertdina Wekema * 09-07-1962 te Niebert  + ?. Meindertdina trouwde op 28-09-1990 te Leek met  Albert Ausma * 28-04-1962 te Groningen  + ?, zv Rink Ausma en Trientje Ottema.

Jan Wekema * ?  + ?

Andre Wekema * 15-10-1967 te Niebert  + 01-10-1971 te Niebert.

 

(1b4c*1)

Kinderen Jantiena -- Douwe

Steven de Vries * ?  + ?.

Aukje de Vries * ?  + ?.

 

(1b4c2)

Kinderen Tjeert -- Martje

Jilling Wekema * in 1947 te Zevenhuizen  + ?. Jilling trouwde op 31-05-1968 te Leek met Maria Mulder * in 1947 te Groningen  + ?, dv Dirk Hendrik Mulder en Jantje van der Veen.

Kind uit dit huwelijk zie (1b4c2a)

Geertje Wekema * 22-04-1948 te Zevenhuizen  + ?. Geertje trouwde op 18-12-1970 te Leek met Andre Jacques Kamphuis * 27-06-1946 te Groningen  + ?, zv Pieter Kamphuis en Suzanna Flejou. Dit huwelijk werd ontbonden op 22-03-1977.

Auktje Wekema * 05-04-1951 te Zevenhuizen  + ?. Auktje trouwde op 29-12-1972 te Leek met Frederik Willem Steenhuizen * 09-05-1951 te Leeuwarden  + ?, zv Ewinus Setinus Steenhuizen en Hotske Jager.

Emke Wekema * 06-09-1956 te Zevenhuizen  + ?.

Aaltje Wekema * 24-05-1960 te Lettelbert  + ?.

 

(1b4c3)

Kinderen Jacob -- Hiltje

Femke Wekema * 02-09-1965 te Zevenhuizen  + ?. Femke trouwde op 13-07-1990 te Leek met Roelof Hendrik Postma * 27-08-1962 te Groningen  + ?, zv Jan Hendrik Postma en Meertendina Bralts. Dit huwelijk werd op 15-11-1991 ontbonden.

Jilling Wekema * 19-01-1968 te Zevenhuizen  + ?.

 

(1b4d*1)

Kind Emke -- Albert

Jacob Frederikus Gorter * ??-03-1945 te Groningen  + 24-11-1945 te Groningen. Bij overlijden 8 maanden oud.

 

(1b4f1)

Kinderen Johannes -- Hennie

Riekje Wekema * ?  + ?.

Henk Wekema * ?  + ?.

Fenny Wekema * ?  + ?.

 

(1b4f2)

Kind Jan -- Aaltje

Martje Wekema * 22-09-1955  + ?.

 

(1b4g1)

Kinderen Jan -- Heintje

Tjitske Wekema * 24-01-1964  + ?. Tjitske trouwde met Hans Hiemstra * 06-05-1962  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b4g1*a)

Tineke Wekema * 22-04-1965  + ?.

 

(1b4g2)

Kinderen Albert -- Jeltje

Jan Anne Wekema * 31-01-1956 te Nieuwroden  + ?. Jan Anne trouwde op 30-12-1977 met Willy Belga * 24-01-1957  + ?. Jan Anne kreeg met het huwelijk van zijn moeder de achternaam van zijn stiefvader.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b4g2a)

Machiel Wekema * 30-05-1958 te Nieuwroden  + in leven.

Harmtina Truutje Wekema * 19-09-1969 te Nieuwroden  + in leven. Harmtina trouwde op 29-09-2005 te Ten Boer met Robert Hendrik Smit * 30-08-1971  +  in leven, zv Gerardus Smit en Loura Elzinga

Kind uit dit huwelijk zie (1b4g2*a)

 

(1c1a*1)

Kinderen TrientjeAlko Hemmo

Annechien Marieka Hemmes * 31-10-1950 te Nieuwe-Amstel  + ?. Annechien Marieka trouwde op 26-08-1988 te Gieten met Jan van Leerdam * 29-12-1943 te Rotterdam.

Lammert Bareld Hemmes * 06-04-1956 te Gieten  + ?. Lammert Bareld trouwde op 07-05-1986 te Anloo met Hendrikje Schutrup * 01-10-1956 te Anloo  + ?.

 

(1c1a1)

Kinderen Steven ThimeZwaantje Jantine

Bareld Jan Wiekema * 20-11-1948 te Veenhuizen  + ?. Bareld Jan trouwde op 20-09-1972 te Breda met Jane Govers, * 21-11-1949  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1c1a1a)

Jan Rudolf Wiekema * 04-02-1950 te Veenhuizen  + ?. Jan Rudolf  trouwde op 16-08-1974 te Breda met Elisabeth Catharina Maria Josepha Maas, * 14-02-1949  + 08-01-2001.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1c1a1b)

 

(1f1a1)

Kinderen EngbertJohanna Josina Philipina

Roelof Gerrit Wiekema * ?  + ?. Roelof Gerrit trouwde op 03-07-1970 met Gerda Hees.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1f1a1a)

Gerrit Frederik Wiekema * 03-06-1950  + in leven. Gerrit Frederik trouwde met Aafke Liebe * 05-09-1952 + in leven.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1f1a1b)

 

(1f1a2)

Kinderen Wijbe -- Wemmie

Otto Lambert Wiekema * ?  + ?. Bert trouwde met Zwaantje Mulder * 08-03-1951 op 't Haantje  + ?. Dit huwelijk werd ontbonden. Bert trouwde voor de tweede keer met Hetty ??.

Kinderen uit beide huwelijken zie (1f1a2a)

Roelof Wiekema * ?  + ?. Roelof trouwde met Jansje Zuid * ? te Loon  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1f1a2b)

 

(1f1a*1)

Kind Anke -- Jan

NN (?) Wilpstra * 28-09-1951 te Noordwijk (Marum)  + 28-09-1951 te Noordwijk (Marum). Levenloos geboren.

Waarschijnlijk zijn er meer kinderen.

 

(1f1b1)

Kinderen Wijbe -- Froukje

Willem Wiekema * 22-06-1948 te Heerenveen  + 15-03-2009 te Zuidhorn. Willem is ongehuwd overleden.

Harmen Wiekema * 12-04-1950 te Heerenveen  + ?. Harmen trouwde op 16-11-1981 met Dieuwke Vogelzang * 29-01-1959  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1f1b1a)

Roelfke Janke Wiekema * 13-01-1954 te Doezum  + ?. Roelfke Janke trouwde op 20-12-1973 met Guitzen Solle * 23-07-1949  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1f1b1*a)

Janke Roelfke Wiekema * 02-10-1957 te Doezum  + ?. Janke Roelfke trouwde 21-12-1979 met Eije de Haan * 01-01-1956  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1f1b1*b)

 

(2a1a*1)

Kind AnnechienJannes

NN (v) Talens * 13-01-1937 te Roden  + 13-01-1937 te Roden

 

(2a1a1)

Kind Harm -- Hinderkien

Jantje Wekema * 13-02-1927 te Peize  + ?.

 

(2a1a2)

Kinderen Arend -- Frouwktje

Michiel Wekema * 28-07-1926 te Peize  + ?  Michiel trouwde met Arendina van Bergen.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a2a)

Jan Wekema * 27-07-1927 te Peize  + ? Jan trouwde met Zwaantje Brookman  * 16-08-1929  + 29-08-1979.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a2b)

Jantje Wekema * 02-08-1931 te Peize  + ? Jantje trouwde met Jelte Wolthuis * ?  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a2*a)

Tjerkinus Wekema * ?  + ?. Tjerkinus trouwde met Bertha Kamping * ?  + ?

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a2d)

 

(2a1a3)

Kinderen Jan -- Marchien

Michiel Wekema * 25-06-1936 Peize  + ?. Machiel trouwde op 21-11-1968 te Hoogkerk met Pieterke Bralts * 19-02-1937 te Hoogkerk  + ?, dv Arend Bralts en Antje Henderikje Venema.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a3a)

Roelof Wekema * 18-09-1939 te Peize  + ?. Roelof trouwde met Dientje Bebingh * ? te Eelde  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a3b)

Harm Wekema * 28-11-1944 te Peize  + 17-03-1993 te Peize. Harm trouwde met Wiekie Noord * 07-05-1946 te Alteveer  + ?, dv Geert Noord en Geeske Fokkema.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a3c)

 

(2a1a4)

Kinderen Albert -- Aaltje

Lammert Wekema * 04-12-1934 te Roderveld (Nieuwroden) + 13-10-1999 te Assen. Lammert trouwde op 17-05-1958 met Annechien Hagenouw * 03-10-1935 te Roden  + ?, dv Jannes Hagenouw en Stientje van der Veen.  Lammert werd geboren als Huizing, met het trouwen van zijn moeder kreeg hij de achternaam van zijn stiefvader.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a4a)

Jantien Wekema * 05-11-1936 te Peize  + 01-12-1990. Jantien trouwde met Sake Veenstra * 26-01-1935  + 06-04-1986.

Jetske Wekema * 24-06-1938 te Peize  + ?. Jetske trouwde Corrie Waaijer.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a4*a)

Ginie Wekema * ? te Peize  + ?. Ginie trouwde met Jan Albert Melissen * ?  + ?.

Marinus Wekema  * 04-06-1941 te Peize  + ?. Marinus trouwde met Linie Wekema * 01-12-1943 te Peize  + ?, dv Jan Wekema en Annie van der Veen.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a4b)

Alie Wekema * 09-12-1942 te Peize  + ?. Alie trouwde met Eddie Schut * ?  + ?.

Ria Wekema * ?  te Peize + ?. Ria trouwde met Willem Jilje Veening * 01-06-1942 te Nietap  + ?, zv Jilje Veening en Willemke van Veen.

Harm Wekema * ? te Peize  + ?. Harm trouwde met Magret Venekamp * ?  + ?.

Michiel Wekema * ? te Peize  + ?. Michiel trouwde met Janna ?  * ?  + ?

Tineke Wekema * ? te Peize  + ?. Tineke trouwde met Albe Hageman * ?  + ?.

Anneke Wekema * ? te Peize  + ?. Anneke trouwde met Bennie Berends * ?  + ?.

Bert Wekema * ? te Peize  + ?. Bert trouwde met Anna Schipper * ?  + ?

Dina Wekema * ? te Peize  + ?. Dina trouwde met ? Smit * ?  + ?.

 

(2a1a5)

Kinderen Roelof Roelfina

Michiel Wekema * 22-04-1939 te Peize  + 01-05-2005. Michiel trouwde Jantien Britstra * ?  + ?.

Kind uit dit huwelijk zie (2a1a5a)

Roelf Wekema * ?  + ?.

Hannie Wekema * ?  +? Hannie trouwde met Albert Pakes * 07-04-1947  + 29-06-2000.

Kinderen uit die huwelijk zie (2a1a5*a)

Pieter Wekema * ?  + ?.

 

(2a1a6)

Kinderen Klaas Grietje

Michiel Wekema * 13-05-1940 te Peize + ?. Michiel trouwde op 11-06-1965 te Norg met Metge Catharina Ottema * 22-11-1944 te Stolzenau aan de Wezer  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a6a)

Willemmina Wekema * 17-04-1947 te Peize  + ?. Willy trouwde op 10-06-1966 te Peize met Willem Mulder * 11-01-1943 te Alteveer (Roden)  + ?, zv Coenraad Mulder en Wilhelmina Biever.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a6*a)

Jantje Wekema * 06-05-1952 te Peize  + ?. Jantje is samenwonend met Jose Nicolas Perez Ojeda * 15-09-1959 te Sardina del Sur ( Gran Canaria )  + ?.

Kind van dit paar zie (2a1a6*b)

 

(2a1b1)

Kinderen Henderikus Hendrikje

Janna Wekema * 16-08-1930 te Haren  + ?. Janna trouwde 26-09-1953 met Jaap Eggens * 10-10-1930  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1b1*a)

Hendrikje Wekema * 16-10-1938 te Haren  + ?. Hendrikje trouwde op 10-10-1958 met Roelof Eisses * 27-05-1925  + 23-11-2007

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1b1*b)

Alberdina Wekema * 05-07-1941  + ?. Alberdina trouwde op 31-05-1963 met Lammert Kuiper * 17-02-1938  + 21-01-1979. Alberdina woont nu samen met Henk Begeman * 22-03-1935  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1b1*c)

Wilhelmina Wekema * 15-03-1945  + ?. Wilhelmina trouwde 28-01-1966 met Harm Hoving * 10-09-1941  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1b1*d)

Albert Wekema * 03-12-1947  + ?. Albert trouwde op 20-08-1971 met Jannie Spaan * 03-10-1952  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1b1a)

Jantina Annegina Wekema * 10-07-1950  + ?. Jantina Annegina trouwde 30-07-1971 met Leo Visser * 14-06-1948  + april 2003. Dit huwelijk werd ontbonden op 30-01-1996.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1b1*f)

 

(2a1b2)

Kind Egbert -- J.

Hendrikus Wekema * ? + 15-06-1969. Hendrikus verloor bij een noodlottig ongeval het leven.

 

(2a1b*1)

Kinderen IdaGerrit Jan

NN (?) Kriboo * 21-01-1952 te Assen  + 21-01-1952 te Assen. Levenloos geboren.

John Kriboo * ?  + ?

Werner Kriboo * ?  + ?

Marja Kriboo * ?  + ?

 

(2a1c1)

Kinderen Jan -- Albertje

Martinus Wekema * ? + ?. Martinus trouwde met Grietje ?

Antje Wekema * ? + ?. Antje trouwde met Jans ?

Alberdina Wekema * ? + ?

Jantje Wekema * ? + ?

(2a1c2)

Kind Anne -- Johanna

Antje Geertien Wekema * 26-10-1948 te Groningen  + 08-11-1948 te Groningen. Bij overlijden 13 dagen oud.

 

(2a1c3)

Kinderen Arie -- Jantje

Grietje Wekema * 27-03-1956  + ?.

Kind van Grietje zie (2a1c2*a)

Jan Wekema * 27-12-1957  + ?. Jan trouwde met Ria Mooi * 08-08-1966  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1c2a)

Anja Wekema * 11-09-1964  + ?.

 

(3a1c*1)

Kind Fernandiena -- Michiel

Frits Wolters * 20-03-1969  + ?

 

(3a1c*2)

Kind Marchien -- Henk

Jan Dijk * 03-12-1972  + ?

 

(3a2a1)

Kinderen Arend -- Maria

Ansje Wekema * 12-02-1949 te Hilversum + in leven, Ansje trouwde met Willem .

Kinderen uit dit huwelijk zie 3a2a1*a(afgeschermd)

Fritsje Wekema * 22-06-1954 te Hilversum + in leven, Fritsje trouwde met Annemarie Majoor

 

(3a2b1)

Kinderen Arend -- Geziena Wilhelmina

Renske Wekema * 18-11-1966 te Groningen  + ?. Renske trouwde op 21-08-1992 te Groningen met Rene Park * 02-11-1964 te Groningen  + ?, zv Kempe Park en Geerdina Kuipers

Kinderen uit dit huwelijk zie (3a2b1*a)

Sietske Wekema * 16-07-1969 te Groningen  + ?

Geziena Wilhelmina Wekema * 11-09-1974 te Groningen  + ?

 

(3a2c1)

Kinderen Arend -- Y.L.M.

Susan Wekema * 21-09-1982 te Assen  + ?. Susan trouwde met Sander van Heerde * 19-07-1978 te Warnsveld  + ?

Kind uit dit huwelijk zie (3a2c1*a)

Arend Wekema * 21-04-1991 te Leeuwarden  + ?

 

(3a2c*1)

Kinderen Maria -- Hendrik

Johann Christoph Wekema * 25-09-1965 te Assen  + ?

Berend Wekema * 02-06-1968 te Assen  + ?

 

(3a2c*2)

Kind Anna -- Berend

Michel Wendel * ?  + ?

 

(3a2c*3)

Kinderen Geessien -- Hendrik

Ronny Bekkema * 01-01-1974  + ?

André Bekkema * 07-03-1977  + ?

 

(3a2c1)

Kind Geert -- Gonda

Diana Wekema * 19-06-1978  + ?

 

(3b1a1)

Kinderen Jan -- Jantje

Thierry Markwin Wiekema * 01-06-1981 te Hoogeveen  + 02-11-2012 te Leeuwarden.

Patrick Sebastiaan Wiekema * 06-12-1983 te Hoogeveen  + 20-12-1983 te Groningen.

Mischa Timothy Wiekema * 29-10-1985 te Hoogeveen  + in leven. Mischa Timothy trouwde op 09-09-2009 met Jentje ten Kate * 20-04-1981 + in leven.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b1a1a)

 

(3b1b*1)

Kinderen Else Willemtje -- Martinus Franciscus

Geertje Maria van Dijk * 26-04-1947 te Rolde  + ?.

Michiel Josephus van Dijk * 12-02-1954  + ?.

 

(3b1b1)

Kinderen Jan -- Zwaan

Henk Wiekema * ?  + overleden voor 2006.

Ad Wiekema * ?  + ?.

Maja Wiekema * ?  + ?.

 

(3b1b2)

Kinderen Cornelis -- Jantje

Gerda Wiekema * 22-06-1955  te Assen + ?. Gerda trouwde met Pieter Kroeze * 16-06-1956 te Alblasserdam  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b1b2*a)

Geertruida Wiekema * 31-10-1959 te Papendrecht  + 24-10-2005.

Martin Wiekema * 01-06-1967 te Papendrecht  + ?. Martin trouwde op 22-12-2000 te Schoonhoven met Petranella Cornelia van Horen * 16-05-1969 te Rotterdam + ? dv Cor van Horen en Wilma Nederlof.

 

(3b1b3)

Kinderen Johannes -- Catharina

Zwanny Wiekema * 24-12-1955 te Assen  + ?. Zwanny trouwde met Klaas Grift * 19-05-1953 te Ermelo  + ?

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b1b3*a)

Maja Wiekema * 07-10-1957 te Assen  + ?. Maja trouwde met Paulus van der Brug * 19-10-1952  + ?

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b1b3*b)

 

(3b3a*1)

Kinderen JantjeJan Reinder

Jan Gerrits * 02-01-1963 te Morre Lioessens (Oostdongeradeel)  + ?. Jan trouwde op 21-06-1991 met Arendina Bonen * 25-02-1965 te Nieuw Leusen + ?.

                            Kinderen uit dit huwelijk : Jeffrey Gerrits * 01-09-1993 te Zwolle

                                                                   Jurgen Gerrits * 18-12-1996 te Nieuw Leusen

Barelina Gerrits * 30-03-1965 te Briltil (Zuidhorn)  + ?. Barelina trouwde op 17-12-1986 met Johannes Nooter * 06-04-1963 te Leeuwarden + ?.

                            Kinderen uit dit huwelijk : Marijke Nooter * 13-03-1987 te Dalfsen

                                                                    Emiel Nooter * 04-11-1990 te Nieuw Leusen

 

(3b3a1)

Kinderen Diele JacobusGeessiena

Allerdiena Barelina Wiekema * 12-03-1966 te Zuidlaren  + ?. Alerdiena Barelina trouwde op 18-10-1991 te Zuidlaren met Hendrik Hilbrands.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b3a1*a)

Machiel Willem Wiekema * 16-07-1967 te Zuidlaren  + ?. Machiel Willem trouwde op 23-05-1997 te Zuidlaren met Tea Dijkstra * 08-02-1968 te Achtkarspelen.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b3a1a)

Belinda Dianna Wiekema * 17-05-1972 te Zuidlaren  + ?. Belinda Dianna trouwde met Jan Hendrik Zwiers * 22-02-1965 te Lochem.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b3a1*b)

 

(3b3a*2)

Kinderen Aaltje -- Johannes

Harm Haak * 19-05-1961 te Assen  + ?. Harm trouwde op 27-09-1991 met Linda Lieben * 28-06-1963

                          Kinderen uit dit huwelijk : Edwin Haak * 21-01-1993 te Assen

                                                                  Marco Haak * 19-10-1994 te Assen

Machiel Haak * 30-09-1963 te Marwijksoord  + ?.

Lokke Bareliena Haak * 11-03-1965 te Marwijksoord  + ?. Lokke Bareliena trouwde op 06-07-1990 met Graham Fijfe Sutherland * 19-11-1962.

                          Kinderen uit dit huwelijk : Duncan Fijfe Sutherland : 21-04-1990 te Darwin (Australie)

                                                                  Lauren Fijfe Sutherland : 19-11-1992 te Assen

 

(3b3a2)

Kinderen Bareld Albert -- Hillechien

Corinne Hillie Janneke Wiekema * 05-07-1968 te Borger + ?. Corinne trouwde op 10-09-1999 met Andre van der Werf * 26-07-1969 te Emmen + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b3a2*a)

Linette Machelle Wiekema * 16-02-1973  + ?. Linette trouwde op 06-09-2002 met Denny Mensing * 03-01-1974 te Emmen + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (3b3a2*b)

 

(3b3a*3)

Kinderen Albertje -- Jurry

Jan Machiel Jerry de Haas * 04-10-1970 te Rolde + ?. Jan Machiel Jerry heeft samengewoond en een zoon.

                             Kind Jan Machiel Jerry : Wesley de Haas * 28-01-2004 te Groningen   

Nanda Barelina Geertruida de Haas * 19-04-1974 te Groningen + ?. Nanda Barelina Geertruida woont(geregistreerd)samen op 11-12-2002 met Dannie van der Wal * 11-05-1976 te Groningen

                             Kinderen uit dit partnerschap : Jayla Hannie Albertje van der Wal * 03-04-2007 te Groningen

                                                                            Luca Gerrit Jerry van der Wal * 27-08-2011 te Groningen   Luca Gerrit Jerry en Owen Jurrie Dennie zijn een tweeling

                                                                            Owen Jurrie Dennie van der Wal * 27-08-2011 te Groningen  Owen Jurrie Dennie en Luca Gerrit Jerry zijn een tweeling

(1b1a1a)

Kind Hendrik -- Wietske

Harm Take Wekema * 02-12-1956 te Wolvega  + ?.

Johannes Wekema * 08-05-1960 te Oldeberkoop  + ?. Johannes trouwde op 29-08-1985 te Wolvega met Hilligje ten Veen * 10-03-1964 te Rotterdam  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1a1a1)

Hendrik Wekema * 12-12-1961 te Oldeberkoop  + ?. Hendrik trouwde op 12-04-1990 te Wolvega met Carin Staalsmid * 08-09-1961 te Stadskanaal  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1a1a2)

 

(1b1a2a)

Kind Harmina Henderika -- Pieter

Yvonne Hoogland * 05-06-1963 te Heilo  + ?

 

(1b1a3a)

Kinderen Roelof -- Fennegina

Roelof Remco Wekema * 04-04-1978 te Assen  + ?

Grietiena Christa Wekema * 22-08-1981 te Assen  + ?

 

(1b1b1*a)

Kind Jantje

Geertina Wekema * 17-06-1957  + ?. Geertina trouwde met Douwe Lume Andringa * 19-01-1956  + ?.

 

(1b1b1a)

Kinderen Jan -- Ge

Bert Wekema * 29-03-1968 te Borger + ?. Bert trouwde op 13-09-1991 te Sleen met Elisa Beijering * 04-11-1968 te Schoonoord + ?

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1b1a1)

Jurjen Wekema * 17-07-1969 te Borger + ?. Jurjen trouwde op 08-09-2000 te Borger met Rennie van den Hoek * 01-12-1973 te Stadskanaal  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1b1a2)

Agnes Wekema * 27-12-1972 te Borger + ?. Agnes trouwde op 07-06-1996 te Borger met Andre Huizing * 31-05-1971 te Borger + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1b1b1a*1)

 

(1b1b1b)

Kinderen Derk -- Harmtje Jantje

Jacobje Wekema * 15-08-1968  + ?.

Albert Lambertus Wekema * 06-01-1971  + ?

 

(1b1b2a)

Kinderen Christoffel -- Egberdina

Tieme Wekema * 18-04-1970  + ?

Anita Wekema * 29-04-1972  + ?. Anita woont samen met Maas Brink * 12-01-1965 te Kootwijk  + ?, zv Maas Brink en Johanna Apeldoorn

Kinderen uit deze relatie zie (1b1b2a*1)

 

(1b1b2b)

Kinderen Jan -- Hilda

Michel Tieme Wekema * 21-07-1973 te Rolde + ?. Michel Tieme woont samen met Alwina Nieborg * 21-07-1977 te Exlo.

Kind uit deze relatie zie (1b1b2b1)

Lilian Christa Wekema * 29-01-1975 te Assen + ?. Lilian woont samen met Jeroen Schut * 01-03-1974

Kind uit deze relatie zie (1b1b2b*1)

 

(1b1b2*a)

Kinderen Aaltje Jantina -- Jelke

Jasper van der Duim * ?  + ?

Wouter van der Duim * ?  + ?

Laura Alida van der Duim * ?  + ?

 

(1b1b3a)

Kinderen Jan -- Geertje

Margien Aaltje Wekema * 11-11-1970 te Anlo  + ?

Erik Wekema * 21-06-1975 te Muntendam  + ?

 

(1b2b1*a)

Kind Lammechien -- Derk Hiltjo

Alida Christina Margareth van Gorkom * in 1972 te Arnhem  + ?

 

(1b2b1a)

Kinderen Jannes -- Foskea Mentje

Henri Wekema * 11-07-1979  + ?

Agnita Wekema * 05-04-1981  + ?

 

(1b2b2*a)

Kinderen Lammechien Magrieta –  Gerrit Douwe

Janna Rensktje Arkema * 21-08-1978 te Groningen  + in leven.

Abraham Tjaard Albert Arkema * 17-4-1983 te Groningen  + in leven.

Rensktje Foske Magrieta Arkema * 07-03-1991 te Groningen  + in leven.

 

(1b2b2a)

Kinderen Jannes GerritFoekje Helena Dieuwke

Helena Rensktje Wekema * 14-03-1992 te Groningen  + in leven.

Rensktje Helena Wekema * 16-12-1995 te Groningen  + in leven.

 

(1b2b2*b)

Kinderen Magrieta Lammechien Jeen

Tjitse Abraham Annema * 26-06-1980 te Heerenveen  + in leven.

Abraham Tjitse Annema * 02-08-1983 te Heerenveen  + in leven.

 

(1b2b3*b)

Kinderen Geertruida Lammechien – Hendrik Johannes

Astrid Harings * 30-04-1990 te Groningen  + in leven.

Sandra Harings * 24-10-1991 te Groningen  + in leven.

 

(1b2b3*c)

Kinderen Antje Reina Ubele Gerlof

Gerlof Dijkstra * 11-09-1984 te Heerenveen  + in leven

Remon Dijkstra * 19-04-1987 te Heerenveen  + in leven.

 

(1b3a1a)

Kinderen JannesBarbera

Trijnie Wekema * ?  +?

Bert Wekema * ?  + ?

 

(1b3a1*a)

Kinderen Henderkien – Pieter

Jille * ?  + ?.

Jenny * ?  + is overleden voor 2007.

 

(1b4b1*a)

Kinderen Trientje Emke -- Frits

Janette Bos * ?  + ?

John Bos * ?  + ?

 

(1b4b1*b)

Kinderen Foktje Henderika -- Bertus

Jaqueline Brandsma * ?  + ?

Agnes Brandsma * ?  + ?

 

(1b4b1a)

Kinderen TjerkJoke

Marianne Wekema * 04-08-1984 te Hoogeveen.

Xander Wekema * 04-09-1987 te Emmen.

Sabine Wekema * 11-19-1988 te Emmen.

 

(1b4c1a)

Kinderen Tjeerd -- Ansje

Anne Arjen Wekema * 00-01-1984  + ?.

Jan Johannes Wekema * 00-05-1986  + ?.

Wouter Anko Wekema * 00-08-1988  + ?.

 

(1b4g2a)

Kinderen Jan Anne -- Willy

Saskia Wekema * 04-07-1978 te Groningen  + ?.

Frieda Wekema * 20-12-1980  + ?.

 

(1b4g2*a)

Kind Harmtina Truutje -- Robert Hendrik

Thijs Gerhardus Albert Smit * 01-09-2006 te Woltersum  + in leven

 

(1b4c2a)

Kind Jilling -- Maria 

Tjeerd Hendrik Wekema * 09-07-1969 te Groningen + ?.

Dirk Richard Wekema * 13-04-1973 te Oostwold  + ?.

 

(1b4g1*a)

Kinderen Tjitske -- Hans

Henriette Hiemstra * 03-07-1992  + in leven

Patrick Hiemstra * 30-11-1993  + in leven

 

(1c1a1a)

Kinderen Bareld JanJane

Tommy Wiekema * 03-08-1976 te Bogota, Colombia  + ?.

Marloes Wiekema * 12-03-1980 te Bogota, Colombia  + ?.

 

(1c1a1b)

Kinderen Jan RudolfElisabeth Catharina Maria Josepha

Steven Anton Jan Wiekema * 07-05-1977 te Voorburg  + ?.

Anton Thime Rudolph Wiekema * 19-04-1978 te Voorburg  + ?.

Maria Swannedina Carola Wiekema * 18-10-1980 te Voorburg  + ?

Rudolph Steven Jan Wiekema * 06-07-1983 te Veendam  + ?

 

(1f1a1a)

Kinderen Roelof GerritGerda

Engbert Sent Wiekema * ?  + ?. Engbert Sent trouwde met Jessica Katerberg.

Inge Wiekema * ?  + ?. Inge trouwde met Erik Liezen.

 

(1f1a1b)

Kinderen Gerrit FrederikAafke

Bernd Wiekema * 24-02-1975 te Meppel  + in leven. Bernd trouwde te Zuidwolde met Esther van Genne.

Kind uit dit huwelijk zie (1f1a1b1)

Eva Wiekema * 20-06-1981 te Pesse  + in leven.

Imre Wiekema * 12-07-1983 te Pesse + in leven.

 

(1f1a2a)

Kinderen Otto Lambert -- Zwaantje

Rene Wiekema * in 1975  + ?. Rene heeft de achternaam van der Veen aangenomen.

Mark Wiekema  * ?  + ?. Mark heeft de achternaam van der Veen aangenomen.

 

Kind Otto Lambert -- Hetty

Peter Wiekema * ?  + ?.

 

(1f1a2b)

Kinderen Roelof -- Jansje

Ina Wiekema * ?  + ?. Ina woont samen met Henk Vissia * ?  + ?.

Kinderen uit deze relatie zie (1f1a2b*1)

Wijbe Wiekema * ?  + ?. Wijbe woont samen met Berrith Emmens.

Erik Wiekema * ?  + ?. Erik trouwde op 29-09-2000 met Harriët Alting * ?  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (1f1a2b1)

 

(1f1b1a)

Kinderen Harmen -- Dieuwke

Manon Wiekema * 17-09-1988  + ?.

Olaf Wiekema * 24-09-1989  + ?.

 

(1f1b1*a)

Kinderen Roelfke Janke -- Guitzen

Alexandra Fronika Solle * 23-08-1976  + ?. Alexandra trouwde op 14-06-2006 te Zuidhorn met Dennis Slotboom * 19-02-1973 + ?.

   Kinderen uit dit huwelijk : Thijn Gerrit Guitzen Slotboom * 14-08-2007  + ?.

                                           Ninthe Hilde Roelien Slotboom * 10-11-2009  + ?

Hendrik Wiebe Solle * 23-01-1981  + ?. Hendrik woont samen met Agatha Lont * 06-12-1984  + ?

   Kinderen uit deze relatie : Guitzen Niek Solle * 04-09-2009  + ?.

                                           Marga Ylva Solle * 17-08-2012 + ?.

 

(1f1b1*b)

Kinderen Janke Roelfke -- Eije

Wybe-Jan de Haan * 25-09-1987  + ?.

Frank de Haan * 15-07-1990  + ?.

 

(2a1a2a)

Kinderen Michiel -- Arendina

Arend Wekema * 01-03-1950  + ?. Arend trouwde met Roelie Schuiling * 07-09-1951  + ?, dv Jantinus Schuiling en Jantje van Wijk.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a2a1)

Grietje Wekema * 20-08-1953  + ?. Grietje trouwde met Wim Ensing * 26-11-1945  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a2a*1)

Sietse Wekema * 15-06-1963  + ?. Sietse trouwde met Heidi Rozema * 28-12-1962  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a2a2)

 

(2a1a2b)

Kinderen Jan -- Zwaantje

Arend Wekema * 29-12-1951  + 29-01-1981.

Egbert Wekema * 17-02-1953  + ?. Egbert trouwde met Diena Ensing * 10-05-1955  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a2b1)

Michiel Tjerkinus Wekema * 07-05-1955  + 15-01-1991. Michiel Tjerkinus trouwde op 04-07-1980 met Astrid Alida Klaziena van Mourik * 06-01-1960 te Haarlem  + ?. Dit huwelijk werd voor 1991 ontbonden.

Kind uit dit huwelijk zie (2a1a2b2)

Gert Wekema * 21-12-1960  + ?.

Freddie Wekema * 01-05-1967  + ?. Freddie trouwde op 19-05-1995 met Manuela Marcella Sipkes * 17-12-1970  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a2b3)

 

(2a1a2*a)

Kinderen Jantje -- Jelte

Frouwktje Wolthuis * ?  + ?.

Henri Wolthuis * ?  + ?.

 

(2a1a2d)

Kinderen Tjerkinus -- Bertha

Heidi Francine Wekema * 29-12-1974  + 10-03-2002. Heidi trouwde met Arno Moeijes, zv Cornelis Moeijes en Minke Braaksma.

Marloes Wekema * ?  + ?.

 

(2a1a3a)

Kind Michiel -- Pieterke

Anja Wekema * 09-04-1973 te Groningen  + ?. Anja trouwde op 10-11-1995 met Wim Kroese * 15-08-1966 te Drachten  + ?, zv Frans Siese Kroese en Jannie Booi. Dit huwelijk werd ontbonden in 2005. Anja samenwonend met Simon van der Laan * 28-03-1971 te Drachten  + ?.

Kinderen uit huwelijk zie (2a1a1a*1)

 

(2a1a3b)

Kinderen Roelof -- Dientje

Jan Wekema * 18-01-1968 te Eelde  + ?. Jan trouwde met Annabel van der Veen * ?  te Groningen + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a3b1)

Titia Wekema * 22-04-1969 te Eelde  + ?.

 

(2a1a3c)

Kinderen Harm -- Wiekie

Gea Wekema * 31-12-1970  + ?. Gea trouwde met Arend van der Veen * 21-09-1968  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a1c*1)

Miranda Wekema * 22-05-1974  + ?. Miranda trouwde te Roden met Gezienus Mulder * 13-02-1969   + ?.

Kinderen uit dit huwelijk (2a1a1c*2)

Harriet Wekema * 09-02-1977  + ?. Harriet trouwde te Roden met Freerk Baving * 10-07-1976  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a1c*3)

 

(2a1a4a)

Kinderen Lammert -- Annechien

Bert Wekema * ?  + ?. Bert trouwde met Janny Bron

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a4a1)

Stieneke Wekema * ?  + ?. Stieneke trouwde met Kevin Wilkinson

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a4a*1)

Alie Wekema * ?  + ?.

Jetske Hillechien Wekema * 18-03-1969 te Norg  + ?. Jennie trouwde met Bertus Windstra.

Kinderen uit diet huwelijk zie (2a1a4a*2)

 

(2a1a4*a)

Kinderen Jetske -- Corrie

Albert Waaijer * 15-01-1967  + ?. Tweeling Albert en Marcel.

Marcel Waaijer * 15-01-1967  + ?. Tweeling Marcel en Albert.

 

(2a1a4b)

Kinderen Marinus -- Linie

Anita Wekema * 01-06-1964 te Peize  + ?. Anita trouwde met Patrick Tithof * ?  + ?

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a4b*1)

Albertina Wekema * 07-09-1965 te Peize  + ?.

Jan Albert Wekema * 16-10-1966 te Peize  + ?.  Jan Albert woont samen met Gerda Veenhuizen * 26-12-1971 te de Wilp  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a4b1)

 

(2a1a5a)

Kind Michiel -- Jantien

Jannie Wekema * ?  + ?.

 

(2a1a5*a)

Kinderen Hannie -- Albert

Wietze Pakes * ?  + ?.

Ivonne Pakes * ?  + ?.

Linda Pakes * ?  + ?.

 

(2a1a6a)

Kinderen Machiel -- Metge Catharina

Klaas Henderik Wekema * 03-09-1973 te Groningen + ?

Metje Grietje Wekema * 13-08-1966 te Peize + ?. Mettje Grietje trouwde op 16-08-1991 te Peize met Hendrik Köller * 24-07-1965  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a6a*1)

Grietje Mettje Wekema * 08-04-1969 te Peize + ?. Grietje Mettje trouwde op 15-05-1998 te Roden met Jacob Jan de Jong * 10-02-1969  + ?.

Kinderen uit dit huwelijk zie (2a1a6a*2)

 

(2a1a6*a)

Kinderen Willemmina -- Willem

Grietje Wilhelmina Mulder * 14-11-1966 te Roden  + ?.

Wilhelmina Mulder * 27-01-1969 te Roden  + ?.

Coenraad Mulder * 07-06-1971 te Roden  + ?.

 

(2a1a6*b)

Kind Jantje -- Jose Nicolas Perez

Kees Nicolas Perez Ojeda * 09-10-1984 te Groningen + ?.

 

(2a1b1*a)

Kinderen Janna -- Jaap

Klamer Eggens * 31-03-1954  + ?.

Hennie Eggens * 12-09-1959  + ?.

 

(2a1b1*b)

Kinderen Hendrikje -- Roelof

Hendrikje Eisses * 03-02-1960  + ?.

Hilda Eisses * 14-06-1962  + ?.

 

(2a1b1*c)

Kinderen Alberdina -- Lammert

Roelof Kuiper * 25-05-1964  + ?.

Hendrikje Hendrika Kuiper * 15-05-1965  + ?

 

(2a1b1*d)

Kinderen Wilhelmina -- Harm

Tijs Hoving * 25-07-1966  + ?

Richard Hoving * 26-01-1969  + ?

 

(2a1b1a)

Kinderen Albert -- Jannie

Hendrikus Wekema * 18-02-1972  + ?. Hendrikus woont samen met Alja de Jager.

Kinderen uit deze relatie zie (2a1b1a1)

Jenneke Wekema * 29-10-1977  + ?.

 

(2a1b1*f)

Kinderen Jantina Annegina -- Leo

Danny Visser * 26-01-1972  + ?

Ronnie Visser * 30-01-1973  + ?

 

(2a1c2*a)

Kind Grietje

Karen Wekema * 07-06-1992  + ?

 

(2a1c2a)

Kinderen Jan -- Ria

Daphne Wekema * 17-03-1992  + ?.

Pascal Wekema * 04-10-1989  + ?.

 

(3a2a1*a)

Kinderen Ansje -- Willem

Bekend bij auteur

 

(3a2b1*a)

Kinderen Renske -- Rene

Naomi Park * 20-05-1997 te Groningen  + ?.

Ismay Park * 19-11-2001 te Groningen  + ?.

 

(3a2c1*a)

Kind Susan -- Sander

Annabelle van Heerde * 15-01-2008 te Zutphen  + ?

 

(3b1a1a)

Kinderen Mischa Timothy -- Jentje

Kaylee Wiekema * 29-06-2001 te Hoogeveen + in leven.

Devon Wiekema * 23-08-2008 + 23-08-2008.

Senna Wiekema * 15-04-2009 te Hoogeveen + in leven. Senna en Jaylynn zijn een tweeling.

Jaylynn Wiekema * 15-04-2009 te Hoogeveen + in leven. Jaylynn en Senna zijn een tweeling.

 

 

(3b1b2*a)

Kinderen Gerda -- Pieter

Miranda Kroeze * 09-11-1980 te Dordrecht  + ?

Demelza Kroeze * 22-08-1985 te Dordrecht  + ?

 

(3b1b3*a)

Kinderen Zwanny -- Klaas

Kimberley Grift * ?  + ?.

Catja Grift * ?  + ?.

Oscar Grift * ?  + ?.

 

(3b1b3*b)

Kinderen Maja -- Paulus

Agnita van der Brug * ?  + ?.

Joey van der Brug * ?  + ?.

 

(3b3a1*a)

Kinderen Allerdiena Barelina Hendrik

Allard Jans Diele Hilbrands * 26-11-1997 te Utrecht + ?.

Arjan Geessienus Ferry Hilbrands * 15-05-2000 te Groningen + ?.

 

(3b3a1a)

Kinderen Machiel Willem Tea

Dennis Wiekema * 08-11-2001 te Groningen  + ?  Dennis en Lisanne zijn een tweeling

Lisanne Wiekema * 08-11-2001 te Groningen  + ? Lisanne en Dennis zijn een Tweeling

 

(3b3a1*b

Kinderen Belinda Dianna -- Jan

Rik Willem Harm Zwiers * 30-12-1997 te Groningen + ?.

Jeroen Geessienus Egbert Zwiers * 29-03-2004 te gemeente Tynaarlo + ?

 

(3b3a2*a)

Kinderen Corinne Hilly Janneke -- Andre

Steffan Henry Bart van der Werf * 25-02-2002 te Assen + ?.

Mariel Hilly Janniek van der Werf * 19-12-2003 te Assen + ?.

 

(3b3a2*b)

Kinderen Linette Machelle -- Denny

Jort Bareld Albert Mensing * 24-02-2004 te Assen + ?.

Fynette Hillie Jacoba Jeannette Mensing * 09-11-2005  + ?.

 

(1b1a1a1)

Kinderen Johannes -- Hilligje

Patricia Wietske Willemien Wekema * 11-06-1987 te Heerenveen  + ?.

Lisanne Wekema * 31-01-1991 te Heerenveen  + ?.

 

(1b1a1a2)

Kinderen Hendrik -- Carin

Matthijs Wekema * 21-08-1990 te Wolvega  + ?.

Marit Wekema * 07-02-1994 te Heerenveen  + ?.

 

(1b1b1a1)

Kinderen Bert -- Elisa

Dennis Wekema * 19-02-1996 te Emmen  + ?.

Michelle Wekema * 17-04-1998 te Emmen  + ?

 

(1b1b1a2)

Kinderen Jurjen -- Rennie

Xander Wekema * 11-02-2002 te Assen  + ?

Martijn Wekema * 23-09-2004 te Assen  + ?

 

(1b1b1a*1)

Kinderen Agnes -- Andre

Jill Huizing * 13-12-1999 te Assen  + ?

Jorden Huizing * 13-05-2002 te Assen  + ?

Lynn Huizing * 27-09-2005 te Assen  + ?

 

(1b1b2a*1)

Kind Anita -- Maas

Maas Brink * 01-02-2004 te Apeldoorn  + ?

Sophie Egberdina Brink * 07-06-2005 te Almen  + ?

 

(1b1b2b1)

Kind Michel Tieme -- Alwina

Leon Jari Wekema * 12-02-2008  + ?.

 

(1b1b2b*1)

Kind Lilian Christa -- Jeroen

Anne Christa Schut * 01-08-2008  + ?

Martijn David Schut * 14-06-2011 + ?

 

 

(1f1a1b1)

Kind Bernd -- Esther

Desie Wiekema * 16-12-2005 te Hoogeveen  + ?

 

(1f1a2b*1)

Kinderen Ina -- Henk

Ryan Vissia * ?  + ?.

Jamie Vissia * ?  + ?

 

(1f1a2b1)

Kinderen Erik -- Harriët

Dave Wiekema * 20-07-1997  + ?.

Melissa Wiekema * 21-04-2002  + ?

 

(2a1a1a*1)

Kinderen Anja -- Wim

Youri Kroese * 03-10-1996  + ?.

Ijen Kroese  * 28-10-1998  + ?.

 

(2a1a1c*1)

Kinderen Gea -- Arend

Alwin van der Veen * 06-11-1998  + ?.

Sharon van der Veen * 06-11-1998  + ?.

Thijn van der Veen * 15-03-2004  + ?

 

(2a1a1c*2)

Kinderen Miranda -- Gezienus

Amber Mulder * 09-09-2000  + ?.

Daan Mulder * 14-05-2003  + ?.

 

(2a1a1c*3)

Kinderen Harriet -- Freerk

Niels Baving * 22-05-2004  + ?.

Joran Baving * 29-06-2006  + ?.

 

(2a1a2a1)

Kinderen Arend -- Roeli

Sonja Wekema * 11-12-1976  + ?

Michel Wekema * 28-06-1979  + ?

 

2a1a2a*1)

Kind Grietje -- Wim

Arendina Ensing * 14-10-1975  + ?.

 

(2a1a2a2)

Kinderen Sietse -- Heidi

Laura Wekema * 23-04-1989  + ?

Judith Wekema  * 04-08-1992 + ?

Simon Wekema * 27-07-1993  + ?

 

(2a1a2b1)

Kinderen Egbert -- Diena

John Wekema * 18-10-1977  + ?.

Hellen Wekema * 25-05-1979  + ?.

 

(2a1a2b2)

Kind Michiel Tjerkinus -- Astrid Alida Klaziena

Nathan Jonathan Wekema * 23-07-1984 te Groningen  + ?.

 

(2a1a2b3)

Kinderen Freddie -- Manuela Marcella

Demi Wekema * 09-02-1998  + ?.

Maud Wekema * 14-05-2004  + ?.

 

(2a1a3b1)

Kinderen Jan -- Annabel

Jeffrey Wekema * ? te Hoogkerk  + ?.

Kevin Wekema * ? te Groningen  + ?.

 

(2a1a4a1)

Kinderen Bert -- Janny

Bart Wekema * ?  + ?.

Dorieneke Wekema * ?  + ?.

 

(2a1a4a*1)

Kinderen Stieneke -- Kevin

Jessica Wilkinson * ?  + ?.

Yasmine Wilkinson * ?  + ?.

Sebastiaan Wilkinson * ?  + ?.

 

(2a1a4a*2)

Chantal Windstra * ?  + ?.

Robin Windstra * ?  + ?.

 

(2a1a4b*1)

Kinderen Anita -- Patrick

Marc Tithof * ?  + ?.

Mikky Tithof * ?  + ?.

 

(2a1a4b1)

Kinderen Jan Albert -- Gerda

Loura Madeleine Wekema * 09-12-2004 te Peize  + ?.

Marije Louisa Wekema * 06-09-2006 te Peize  + ?.

 

(2a1a6a*1)

Kinderen Metje Grietje -- Hendrik

Rik Michel Köller * 07-11-1993 te Groningen + ?.

Michel Henri Köller * 02-08-1995 te Roden + ?.

 

(2a1a6a*2)

Kinderen Grietje Metje -- Jacob Jan

Jaco Chian Yustin de Jong * 20-02-2002 te Peize  + ?.

Julian Michiel de Jong * 12-06-2003 te Lieveren  + ?.

 

(2a1b1a1)

Kind Hendrikus -- Alja

Kim Wekema * 02-09-2005  + ?.

Esmee Wekema * 16-08-2007  + ?

 

 

 

HOME

mijn kwartierstaat